+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Kurum Teftişinde Karşılaşılan Sorunlar nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Kurum Teftişinde Karşılaşılan Sorunlar nelerdir
  Kurum Teftişinde Karşılaşılan Sorunlar Nelerdir?


  Eğitim sisteminde kurum teftişinin grupça yapılması ilke olarak benimsenmiştir. Teftiş programlarının hazırlanmasında ve teftiş turnelerinin düzenlenmesinde bu ilke dikkate alınır. Kurum teftişi yapılacak illere bir müşavir veya baş müfettiş başkanlığında bir grup müfettiş gönderilir. Gruptaki müfettiş sayısı il sınırları içinde bulunan eğitim kurumlarının türü, sayısı, büyüklükleri ve ulaşım durumuna göre değişmektedir. Ayrıca her grupta ders teftişini yapacak branş müfettişlerinin bulundurulmasına özen gösterilir. Kurum teftişinin yapılmasında aşağıdaki sorunlarla karşılaşılır.

  1- Teftiş programının yüklü oluşu yanında müfettiş sayısının azlığı ve teftiş süresinin yetersiz olması,
  2- Turne süresi içinde teftiş raporunu yazmak için yeterli zaman ve ortam bulunamaması,
  3- İki turne arasındaki sürenin az oluşu ve müfettişlerin yeterince hazırlanamamaları,
  4- Gruplarda görevlendirilen müfettişlerin yaşlarında, yetişmelerinde ve deneyimlerinde farklılık olması,
  5- Grupta görevlendirilen müfettişlerin teftiş tekniklerini uygulamaları, davranış ve değerlendirmelerinin farklı olması,
  6- Kurum teftişinde görevlendirilen müfettişlerin aynı zamanda branş öğretmenlerini de denetlemeleri,
  7- Kurum teftişinde denetlenecek hususların iş analizine göre saptanmamış olması,
  8- Kurum teftişi için geliştirilmiş yeterli bir değerlendirme formu ve ölçeği bulunmaması,
  9- Kurumlarda görevli personelin teftişin amacı ve işleyişi hakkında gerekli bilgiye sahip olmaması,
  10- Diğer sistem ve politikalardaki değişmelerin kurum personelini etkilemesi, yönetime saygınlık ve güvenin azalması,
  11- Teftiş ve yönetim ile ilgili yönetmelik ve genelgelerin sık değişmesi, bilgilendirmenin yetersiz olması,
  12- Başkanlığa sunulan kurum teftişi raporlarının kısa zamanda değerlendirilerek gereğinin yapılmaması,
 2. Elif
  Devamlı Üye

  Grup içinde yapılan kurumlardır.Programların hazırlanmasında ve düzenlenmesinde bu ilke göz önünde bulundurulur.

  1.Dağınık,eski ve yetersiz olması
  2.Dil bilmesi gerekir
  3.Politik baskıların artması
  4.Moralini bozmamalı ve kendini kontrol etmeli
  5.Yönetimin artması
+ Yorum Gönder