+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Milli Eğitim Müdürlüklerinde Kurum Teftişi nasıl yapılır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Milli Eğitim Müdürlüklerinde Kurum Teftişi nasıl yapılır
  Milli Eğitim Müdürlüklerinde Kurum Teftişi nasıl yapılır?

  Milli Eğitim Müdürlüklerinde Kurum Teftişi


  Milli Eğitim Müdürlüklerinin teftişi genel denetim turneleri kapsamında yapılır. turne, bir programa göre ve bir grup müfettiş tarafından yapılan denetim ve rehberlik sürecidir. Turne emri, yapılacak genel denetimle ilgili olmak üzere Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın Bakanlık onayına dayalı olarak yayımladığı denetim ve görevlendirme talimatıdır. Turne grup başkanı olan baş müfettiş, Milli Eğitim Müdürü ile birlikte valiyi ziyaret ederek yapılacak çalışmalar açıklanır ve temsil görevi yerine getirilir.

  Milli Eğitimin amaçların gerçekleştirmek üzele il ve ilçelerde etkinliklerinde bulunan yönetim birimleri Milli Eğitim Müdürlükleridir. Bu birimlerin görevleri, görevleri yerine getirecek bölümler, kurullar ve komisyonlarla ilgili hükümler Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde (Resmi Gazete, 18 Ocak 1995, sayı 22175) maddeler halinde sıralanmıştır. Yönetmelikte İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin görevleri aşağıdaki başlıklar altında alanlara ayrılmıştır.

  A. Yönetim Hizmetleri
  B. Personel Hizmetleri
  C. Eğitim-Öğretim Hizmetleri
  D. Bütçe-Yatırım Hizmetleri
  E. Araştırma,-Planlama, İstatistik Hizmetleri
  F. Teftiş, Rehberlik-Soruşturma Hizmetleri

  Milli Eğitim Müdürlüklerinde aşağıda sıralanan kurul ve komisyonlar kurulur.

  Kurullar
  A. İl Milli Eğitim Danışma Kurulu
  B. İlköğretim Müfettişleri Kurulu
  C. İl Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu

  Komisyonlar
  A. İl Milli Eğitim Komisyonu
  B. İlçe Milli Eğitim Komisyonu

  İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin kurum teftişleri Bakanlık müfettişleri tarafından yapılır, Genel teftişler sırasında yapılacak Milli Eğitim Müdürlüklerinin teftişinde, müfettişler arasında görev bölümü yapılır, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler incelenir. Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İlköğretim Müfettişler Kurulu Başkan ve Yardımcıları ile bir toplantı düzenlenir. Genelde teftişe ilçe milli eğitim müdürlüklerinden başlanır ve son teftişten sonraki veya üç yıllık çalışmalar normal teftişlerde sondaj, mucipli teftişlerde veya gerektiğinde puvantaj yolu ile yapılır. Bu teftişe müdür yardımcıları veya şube müdürleri ile görüşme yapılarak başlanır daha sonra bölümdeki iş ve işlemler incelenir.

  Denetlenecek başlıca konular şunlardır:

  1. Maddi Durum
  2. Yazı, arşiv ve idari işler
  3. Personel işleri, bölümlerin işleri
  4. Eğitim ve öğretim işleri bölümlerin işlevi
  5. Bütçe-yatırım işleri
  6. Araştırma, Planlama-İstatistik işlevi
  7. Teftiş, rehberlik ve soruşturma işleri
  8. Sivil savunma işleri
  9. Basın ve halkla ilişkiler
  10. Görülen okul-kurum ve çalışmaları
  11. Müdürlüğün ihtiyaçları
  12. Genel teftişin değerlendirilmesi
  13. Personelin değerlendirilmesi


  Kurum Teftişi tamamladıktan sonra ilk toplantıya katılanlarla ikinci bir toplantıda teftiş sonuçları değerlendirilir. Bu teftişin sonunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan aşağıdaki formlar usulüne uygun olarak doldurulur.

  A. İl Milli Eğitim Müdür Hakkında Kanaat Formu
  B. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürleri Hakkında Kanaat Formu
  C. İlköğretim Müfettişleri Başkanı Hakkında Kanaat Formu
  D. İlköğretim Müfettişi Hakkında Kanaat Formu

  Denetim sonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilköğretim müfettişleriyle ayrı ayrı toplantılar düzenlenir ve açıklamalar yapılır. Ayrıca, il valisi ziyaret edilerek gerekli bilgiler verilir.

  Denetim değerlendirmesi yapılarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilköğretim müfettişleri başkanlığı denetimi ile ilgili formlardaki ana başlıklar esas alınarak Milli Eğitim Bakanlığına hitaben üçer nüsha rapor hazırlanır. Ayrıca Bakanlığın bir birimine bağlı kurum denetimi de yapılmışsa rapor dört nüsha olarak hazırlanır ve bir nüshası ilgili birime gönderilir.

  İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin teftişinden sonra her biri ile ilgili teftiş tebliğleri hazırlanarak teftiş defterine yapıştırılır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü için hazırlanan tebliğin bir özeti grup başkanı tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne verilir. Genel teftiş sırasında teftiş edilen kurumlar için hazırlanan tebliğlerin birer örnekleri il ve ilgili ilçe milli eğitim müdürlüklerine verilir ve bir örneği rapora eklenir.
 2. Acil

  Milli Eğitim Müdürlüklerinde Kurum Teftişi nasıl yapılır isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder