+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Okulda Kurum Teftişinin Kapsamı nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Okulda Kurum Teftişinin Kapsamı nedir
  Okulda Kurum Teftişinin Kapsamı nedir

  Okulda Kurum Teftişinin Kapsamı nelerdir?
  Okul yönetiminde, yöneticilerin görevleri yasal olarak belirlenmiş ve yönetmeliklerde ayrıntılı olarak yer almıştır. Bu görevlerin yerine getirilmesi için saptanan işlemlerin yapılması ve davranışların gösterilmesi gerekir. İşlem ve davranışlar birbirleri ile ilişkili olmakla beraber nitelik bakımından aralarında bazı farklılıklar görülür. Aynı niteliği taşıyan görevler bir araya getirildiğinde görev alanları oluşturulabilir.

  Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan Ortaöğretimde Denetim Esasları adlı yayınında ayrıntılı olarak aşağıdaki başlıklar altında yazılmıştır.

  Ortaöğretimde eğitim-öğretim ilkeleri

  Temel değerler
  A- Mevcut durum
  1- Eğitim ortamları
  Binaların durumu
  Yönetim odaları, derslikler, özel derslikler
  Kütüphane ve okuma salonu
  Atatürk köşesi
  Bahçe tören alanı ve spor tesisleri
  Hizmet araçları ve haberleşme durumu
  Lojmanlar, sosyal tesisler, kantin ve çay ocağı

  2- Yönetim Çalışmaları
  Yazı, evrak kayıt, dosyalama ve arşivleme işleri
  Öğrenci işleri
  Personel işleri
  Hesap işleri
  Ayniyat işleri
  Pansiyon işleri
  Döner sermaye işleri
  3- Eğitim-Öğretim Etkinlikleri
  Genel planlama
  Kurullar
  Eğitici kol etkinlikleri
  Rehberlik çalışmaları
  Toplam kalite yönetimi ve okulun kuruluş amacı ile okul gelişim modeline yönelik çalışmalar
  Yönetici, öğretmen, öğrenci, veli ve çevre ilişkileri
  Diğer hususlar
  B- Sorunlar ve çözüm önerileri
  Eğitim ortamları ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri
  Eğitim-öğretim etkinlikleri ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri
  Diğer (varsa) sorunlar ve çözüm önerileri
  C- Genel Değerlendirme
  D- Yöneticilerin Değerlendirilmesi

  Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş yönergesinde Kurum teftişi tanımlanmış, amaçları dokuz, ilkeleri dört ve yapılırken dikkate alınacak esaslar on adet olarak sıralanmıştır.

  Kurum teftişinde incelenecek durumlar aşağıdaki başlıklar altında ayrıntılı olarak sıralanmıştır.
  a) Fiziki durum, incelenecek durumlar 8 adet,
  b) Eğitim-öğretim, incelecek durumlar 8 adet
  c) Büro işleri, incelenecek durumlar 4 adet,
  d) Öğrenci işleri, incelenecek durumlar 10 adet,
  e) Personel işleri, incelenecek durumlar 13 adet,
  f) Demirbaş 6 adet,

  Kurumlarda görevli yöneticilerin teftişinde kurumların özelliğine göre “Yönetici Teftiş
  Formu” kullanılır. Kurumun başarı puanı, kurumda görevli ve değerlendirmeye alınarak bütün yönetici ve öğretmenlerin almış oldukları puanların toplamının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.
 2. Acil

  Okulda Kurum Teftişinin Kapsamı nedir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder