+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Genel Teftişlerde Yeni Uygulamalar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Genel Teftişlerde Yeni Uygulamalar
  Genel Teftişlerde Yeni Uygulamalar

  Genel Teftişlerde Yeni Uygulamalar nelerdir?  İlköğretim kademesinde örgün ve yaygın eğitim-öğretim yapan resmi ve özel kurumlar, merkezle ve çocuk kitaplıklarının teftişi illerde görevli ilköğretim müfettişleri tarafından yapılır. Bakanlık merkez ve taşra birimleri ile lise ve dengi okullardan oluşan resmi ve özel ortaöğretim kurumlarının teftişi ve soruşturmalar şimdiki halde Ankara, İstanbul ve İzmir merkezlerinde görevli Bakanlık müfettişleri tarafından yürütülür.

  Teftiş Kurulu Başkanlığı her yıl hazırladığı yıllık teftiş planında hangi illerde okul ve diğer kuruluşların denetleneceğini ve hangi müfettiş gruplarının görevlendirileceğini belirler. Bir baş müfettişin başkanlığında görevlendirilen müfettişler turne süresince gittikleri illerdeki ortaöğretim okulları ve diğer kurumlarda genel teftiş yaparlar. Teftiş Kurulu Başkanlığı 1923/1993 öğretim yılında genel denetimlerde denemek ve geliştirmek üzere aşağıdaki esaslar sıralanmıştır.

  1- Turne süresinin yaklaşık üç hafta olması, grupların dört müfettişten oluşturulması ve turne süsenince her grubun 4-6 kurumu denetlemesi,
  2- Denetim öncesi gerekli hazırlıkların turne çalışmalarına başlamadan tamamlanması,
  3- Denetim raporlarının şekil,dil,ifade ve kapsam bakımından hatasız yazılması ve grup başkanı tarafından incelenmesi,
  4- Okullarda eğitim ve öğretim etkinliklerinin dikkatle denetlenmesi, başarı durumunun sayısal verilerle değerlendirilmesi, aksayan yönlerin ve nedenlerinin belirlenerek gereken önlemlerin araştırılması, bu maksatla okul-aile birliği, koruma derneği üyeleri ve gerekirse öğrencilerle görüşme yapılması,
  5- Okul işletmesi ile ilgili hizmetlerin kural ve ilgili yasalara uygun yürütülmesine ve sağlanan ortamın eğitim-öğretim etkinliklerine katkısının belirlenmesi,
  6- Turneler yolu iye yapılan genel denetim sırasındaki ders denetimlerinde sadece,
  a) Stajyer öğretmenler,
  b) Rehberliğe ihtiyacı olan öğretmenler ve
  c) Ödüllendirilmesi gereken üstün başarılı öğretmenlerin denetlenmesi.
  7- Genel denetim yapılan il ve ilçelerde ders denetimi yapılan ve yapılmayan bütün öğretmenlerle zümre toplantıları düzenlenerek grup rehberliği yoluyla öğretmenlerin sorunlarına çözüm yolları bulunması ve öğretimin geliştirilmesi,
  8- Okullarda genel, sınıf ve zümre öğretmenler kurulu toplantıları ve eğitsel kol çalışmalarının izlenmesi,
  9- Denetim sırasında önceden verilmiş izinler zorunluluk yoksa kullandırılır.
  10- Genel denetim sonunda düzenlenen değerlendirme toplantı süresinin bir saat olarak sınırlandırılması, denetim sonuçlarının açıklanması ve karşılaşılan sorunlara çözüm önerilerinin getirilmesi,
  11- Okulun genel denetim sonunda hazırlanan raporun yöneticilerin değerlendirilmesi ile ilgili kısım dışında kalan kısımların okula gönderilmesi, Okul Aile Birliği ve Okul Koruma Derneği ile öğrenci velilerinin incelemelerine açık tutulması,
  12- Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, turne başkanlarının gruplarındaki müfettişler hakkında rapor düzenlememeleri, görevin aksatanlar hakkında Başkanlığa bilgi verilmesi.
 2. Acil

  Genel Teftişlerde Yeni Uygulamalar isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder