+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Tam yargı davalarının özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Tam yargı davalarının özellikleri
  Tam yargı davaları kişilerin ya kesin olarak suçlu çıkması yada kesin olarak suçsuzluğu kanıtlanıp gene serbest bırakma yöntemidir.

  1Tam yargı davalarına yönetsel işlemler,yönetsel eylemler,yönetsel sözleşmeler konu olur.
  2.Tam yargı davasında davacı,bir hakkın yerine getirilmesini,bir hakka yapılan saldırının durdurulmasını,ya ada uğranılan zararın giderilmesin, isteyebilir.
  3.Tam yargı davası açabilmek için hakkın ihlal edilmiş başka bir ifadeyle, çiğnenmiş olması gerekir
  4.Tam yargı davasında bir hak ihlalinden dolayı yönetimin bir edimde bulunması gerekip gerekmediğine karar verilir.
  5.Tam yargı davasının doğurduğu sonuçtan ancak davanın tarafları yararlanabilir. 2. Ziyaretçi

  tam yargı davasının hukuksal niteliği nedir?
 3. Fatma
  Administrator
  İdare hukukunda dava türleri genel olarak 3 şekilde inceleme alanı bulmaktadır. Bunları, İptal Davaları, Tam Yargı Davaları ve Yorum Davaları olar ak belirtebiliriz.

  İptal davaları, yönetimin hukuka uygunluğunu sağlayan yollar olup, bu yolla idarenin hukuka açıkça aykırı işlemleri iptal edilmektedir. Menfaati ihlal edilen hemen herkese dava hakkı tanınmaktadır. İptal davaları tamamen idari yargıya özgü bir dava türü olup, sonuçlarından ilgili olan her kes yararlanabilmektedir.
+ Yorum Gönder


tam yargı davasının özellikleri,  tam yargı davası özellikleri,  iptal ve tam yargı davalarınin özellikleri