+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Yerel Yönetim Nedir Kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yerel Yönetim Nedir Kısaca
  yerel yönetim nedir kısaca nedir
 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Yerel Yönetim Nedir hakkında bilgi

  Yerel Yönetim: il, belediye veya köy halkının oradaki ortak yerel gereksinimlerini karşılayan ve genel karar organları oradaki halk tarafından seçilen kamu tüzel kişisi, mahallî idare

 3. Gizliyara
  FoRuMaciL Security
  Yerel yönetim nedir kısaca

  Yerinden yönetim, çeşitli kamu hizmetlerinin, merkezi idare dışında örgütlenmesi, yürütülmesidir. Yerinden yönetim ilkesi aslında özerklik kurumunun anayasal bir temele oturtulması anlamına gelmektedir. Özerklik, siyasal ayrılıkçılık anlamına gelmediği halde, yerel yönetimlerin güçlenmesi, yerel yönetimlere özerklik tanınması düşünceleri, ayrılıkçılık, bölücülük suçlamalarıyla karşılaşmaktadır. Yerel yönetimler açısından özerklik, Anayasa ve yasaların belirlediği kamu hizmetlerinin önemli bir bölümünün yurttaşların yararına olarak, yerel yönetimlerin sorumluluğu altında yerine getirilmesi yetkisidir. Yerel yönetimlerin yetkileri düzenlenirken, yerel ve ortak nitelikli ihtiyaçların bu birimlerce karşılanması gereği gözönünde bulundurulmalıdır. Devlet faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi için, merkezin yükünün paylaşılması gerektiği, kamusal faaliyetlerin merkezden yürütülemediği açıktır. Ülkemizde bu nedenle her siyasal iktidar, yerel yönetimlerin yetkilerinin arttırılacağını, merkezin yükünün hafifletileceğini belirtir. Ancak, uygulamada bu hedeflere ulaşılamamıştır.
+ Yorum Gönder


yerel yönetim nedir,  yerel yönetim nedir kısaca,  yerel yönetimin anlamı kısaca,  yerel yönetim ne demek,  yerel yonetim nedir,  yerel y