+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Eğitim Hakkı Nedir Kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Eğitim Hakkı Nedir Kısaca
  eğitim hakkı nedir kısaca yazı
 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Eğitim Hakkı Kısaca

  Eğitim hakkı, çocukların en önemli haklarından biridir. Unicef'in 1999 tarihli raporunda da belirttiği gibi okuma-yazma bilmeme çok ciddi sorunlara neden olmaktadır. Anne ve çocuk ölümlerinin önde gelen etkenlerinden biri, annenin eğitim düzeyinin düşüklüğü veya okuma-yazma bilmemesidir. Kız çocuklarının okullaşma oranındaki 10 puanlık bir artış sonunda bebek ölüm hızı binde 4.1 azalmaktadır. Şu halde çocuğun en temel hakkı olan yaşama hakkı ile eğitim hakkı arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır.


  Yaşama hakkının yanı sıra, çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal sosyal ve ahlak gelişimi için eğitime gereksinimi vardır. İnsanın doğuştan getirdiği yeteneklerini geliştiren en önemli araç eğitimdir.

  Eğitimsizlik sonucu ortaya çıkan sorunlar şunlardır:


  *İnsanlar üretken biçimde çalışamazlar.

  *Sağlıklarına özen gösteremezler.

  *Kendilerini ve ailelerini gereği gibi koruyamazlar.

  * Kültürel açıdan zengin bir yaşam sürdüremezler

 3. Harbikız
  Devamlı Üye
  Anayasamızın 42. maddesine göre hiç bir insan eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz ifadesi yer alır. Eğitim hakkı kız,erkek ayrımı olmadan her insanın temelde sahip olduğu haktır.
+ Yorum Gönder