+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Tehcir Kanunu Maddeleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tehcir Kanunu Maddeleri
  tehcir kanunu maddeleri nedir
 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Tehcir Kanunu Maddeleri hakkında bilgi

  "Madde: 1- Vakit seferde ordu ve kolordu ve fıkra kumandanları ve bunların vekilleri ve müstahkem mevki kumandanları ahali tarafından herhangi bir suretle evamir-i hükümete ve müdafaa-i memlekete ve muafaza-i asayişe mütallik icraat ve tertibata karşı muhalefet ve silahla tecavüz ve mukavemet görürlerse derekap kuvayı askeriye ile şiddetli surette tahribat yapmağa ve tecavüz ve mukavameti esasından imha etmeğe mezun ve meburdur.

  Madde:2- Ordu ve müstakil kolordu ve fıkra kumandanları icabatı Askeriyeye casusluk ve hıyanetlerini hissettikleri kaza ve kasaba ahalisinin Münferiden veya müçtemian diğer mahallere sevk ve iskan ettirebilirler.

  Madde: 3-İş bu kanun tarihi neşrinden muteberdir.13 Recep 1333 ve 14 Mayıs 1331

+ Yorum Gönder


tehcir kanunu maddeleri