+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Izin Dilekcesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Izin Dilekcesi
  izin dilekcesi nasıl yazılır
 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Izin Dilekcesi hakkındaq bilgi

  ……………………………….. ../…/……..
  İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜGܒNE

  …………………………….. adresinde kurulu işyerinizde ………………………… sigorta sicil nosu ile ……………… departmanında çalışan işçilerinizdenim. ………………yılına ait yıllık ücretli iznimi …../…./…….. ve ……/…./…….. tarihleri arasında kullanmak istiyorum,
  Gereğinin yapılmasını arz ederim.
  Saygılarımla,  Adı Soyadı

  İmza-Tarih


  İzin Çıkış Tarihi :
  İzin Dönüş Tarihi :
  Yol İzni (Ücretsiz) : …. (Gün) Talep Edilmiştir/ Talep Edilmemiştir
  İzin Kullanacağım
  Adres :
  Telefon :
  YILLIK İZİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ -2


  …………………… İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞܒNE

  Müdürlüğünüze bağlı ……………………….…… sağlık ocağı/evinde vekil ……….….. olarak görev yapmaktayım. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 175 inci maddesi gereğince bu kanunla memurlara tanınan sosyal haklardan faydalandırıldığım halde yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni ve aylıksız izin hakkım bulunmamakdır.
  T.C. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının 13/07/2006 tarih ve B.02.1.DPB.0.12/13380 sayılı görüş bildiren raporunun da dikkate alınarak tarafıma yıllık izin, mazeret izni,doğum izni, hastalık izni ve aylıksız izin hakkı tanınması ve sağlanmasını arz ve talep ederim. …./09/2011


  YILLIK İZİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ -3

  Yıllık İzin Talep Dilekçesi

  ………………… Yılına ait yıllık iznimi ……. Gün olarak ……………………….. tarihleri arasında kullanmak istiyorum.Ayrıca yolda geçecek süreleri karşılamak amacıyla ……………….. gün ücretsiz izin talep ediyorum.
  Bilgilerinize arz ederim.
  İşçi /Adı Soyadı /Tarih/ İmza

+ Yorum Gönder