+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Farklı kdv oranlarının nedenleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Farklı kdv oranlarının nedenleri nelerdir
  kısaca farklı kdv oranlarının nedenleri nelerdir 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Farklı kdv oranlarının nedenleri nelerdir

  KISACA FARKLI KDV ORANLARI'NIN NEDENLERİ

  3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun: “Verginin konusunu teşkil eden işlemler” başlıklı 1inci maddesinde: “Türkiye'de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler”in KDV’ne tabi olduğu; “Oran” başlıklı 28 inci maddesinde ise; “Katma değer vergisi oranı, vergiye tabi her bir işlem için % 10'dur. Bakanlar Kurulu bu oranı, dört katına kadar artırmaya, % 1 'e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkilidir” hükmüne yer verilmiştir.

  Bakanlar Kurulu, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiyle mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanacak KDV oranları konusunda ÖTV Kanununa paralel kapsamlı değişiklikleri 17.7.2002 tarih ve 2002/4480 nolu kararname ile % 18 genel oranı ve I sayılı listeye uygulanacak % 1, II sayılı listeye uygulanacak % 8 oranları olmak üzere 3 ayrı oran ve 2 liste halinde belirlemiştir. Muhtelif tarihlerde ve son olarak 27/12/2004 Tarihli ve 2004/8301 Sayılı Kararname ile 2002/4480 sayılı kararname üzerinde değişiklikler yapılmıştır.

  Bu yazıda; öteden beri uygulanagelmekte olan ancak amacına ve kapsamına ilişkin köklü bir faklılaşmanın oluşturulduğu, esasen 31.12.2003 tarih ve 25333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2003/6666 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan ve son kararname ile de ürün bazında değişiklik yapılan “perakende safhada farklı KDV oranı uygulaması”ndaki yeni durum ele alınmıştır.

+ Yorum Gönder