+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Hukuk devletinin Fransada ki tarihsel gelişimi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Hukuk devletinin Fransada ki tarihsel gelişimi
  Hukuk devletinin Fransada ki tarihsel gelişimi  Fransa'da iktidarın sınırlandırılması hareketinin tarihsel gelişimine baktığımızda bu ülkenin İngiltere örneğinden farklı bir gelişiminin olduğu gerçeği karşımıza çıkar. 1789 Büyük Fransız Devriminden önce Fransa'da mutlak krallık zorlu bir baskı yönetimi olarak sürüp gitmekteydi. Bu dönemde kral iktidarını hiç kimse ile bölüşmeye yanaşmamış, kendi üstünde hiçbir otorite tanımamış ve iktidarının herhangi bir şekilde bağıtlanmasına imkan vermemiştir. Fransa'da "Habeas Corpus" benzeri bir belge de bulunmadığından bu ülkede yaşayan insanların özgürlüklerinden söz açılamayacağı gibi güvenlikleri bile kralın arzu ve isteklerine bağlı bulunmaktaydı. Ancak durum bu olmasına karşın, Rouseau, Montesquieu, Voiteire gibi "aydınlık felsefe"yi temsil eden düşünürlerin etkisi ile Fransa'da da bir özgürlük fikri doğmuş ve büyük bir gelişme göstermiştir.Fransa'da iktidarın gücünün tahdit edilmesi ve kamu özgürlükleri ile ilgili, ilk ve etkisi itibariyle sadece Fransa'yı değil tüm Avrupa'yı hukuki ve siyasi yönlerden etkileyen belge 1789 Büyük Devrimi'nden sonra 26 Ağustos 1789 tarihinde Kurucu Meclis tarafından açıklanan "İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirişimdir. Bu bildiri bu konuda tarihteki ilk belge olmamasına rağmen, özellikle İngiltere'de yayınlanan bildirilerin aksine, tüm insanlığa hitap etmesi ve özgürlükler konusunda soyut tespitlerde bulunması nedeniyle büyük yankılar uyandırmıştır. Bu bildiriyi hazırlarken Kurucu Meclis hukuki görevini aşmış çağının felsefe anlayışını bir özet olarak ortaya koymuş ve yeni bir dünya görüşü getirmiştir.
 2. Acil

  Hukuk devletinin Fransada ki tarihsel gelişimi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder