+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Mülk devleti ne demektir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Mülk devleti ne demektir
  Mülk devleti ne demektir


  Feodalite döneminde toprak, üzerinde yaşayanları, gölleri, denizleri ve dağlarıyla birlikte o bölgede egemen"lik kuranın malı sayılıyor ve bu nedenle baştaki devlete "Mülk Devlet" deniyordu . Bu aslında orta çağın feodal sisteminin idare teşkilatı (devlet) üzerinde de tesis edilmesinden başka bir şey değildi. Bu çağda derebeylerin, bizatihi toprak sahibi olmalarından gelen yetkileri vardı ve bu yetkilerden en üstünü de en büyük derebeyi olan kralındı. Bu devirde teb'anın (kişilerin) az da olsa birtakım müktesep hakları bulunmakla, kralın çeşitli nedenlerle haiz olduğu hak ve ayrıcalıkların sınırını bu müktesep haklar çizmekteydi. Müktesep hakkına tecavüz edilen fert kural olarak imparatorluk mahkemesi huzurunda dava açabilirdi, fakat bu mahkemelerin, kralın yetkilerini aştığını; bu nedenle haksızlık olduğunu tespit edebilmeleri çok zordu. Çünkü değerlendirme ölçütleri olan "doğal hukuk" nazariyesine göre, kralın, zaten halkın iyiliğini, kamunun emniyetini, selametini ve mutluluğunu sağlamak gibi bir misyonu vardı ve bu yetki sayılan sebeplerden ötürü günden güne genişliyordu . Kısaca belirtmek gerekirse kralın davranışlarından başka, bu davranışların doğru olabileceğini hukuk adına denetlemeye yarayan bir ölçüt yoktu ve bu nedenle bu devirde "egemen"in otoritesini tartışabilmek, nitelendirebilmek ve sonuçta sınırlandırabilmek mümkün değildi.
 2. Acil

  Mülk devleti ne demektir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder