+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde Dava Açma Usulü Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde Dava Açma Usulü
  Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde Dava Açma Usulü  Asker kişilerle ilgili idari eylem ve işlemlere ilişkin idari davalar, Askeri Yüksek idare Mahkemesi Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçeler ile açılır. Dilekçeler Askeri Yüksek idare Mahkemesi Başkanlığına doğrudan elden verilebileceği gibi dilekçeler ile savunmalar ve davalara ilişkin her türlü evrak, Askeri Yüksek Idare Mahkemesi Baskanlığına gönderilmek üzere en yakin amirlere, Bölge ve idare Mahkemesi Baskanlıklarina, Bölge ve idare Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Hakimliklerine yabanci memleketlerde Türk Konsolosluklarina verilebilir. (1602 s.k. 37), ya da posta ile dogrudan gönderilebilir (Örnegin APS ile). Bu yerlere verilen dilekçeler, en geç üç gün içinde Askerî Yüksek îdare Mahkemesi Baskanligina taahhütlü olarak gönderilir. (1602 s.k. m.39). Posta yoluyla dogrudan göndermelerde, dava dilekçesinin mahkeme kaydina geçtigi tarih, davanin açilma tarihi olarak kabul edilir.
  Dilekçelerde:

  a)Taraflarin ad ve soyadlari ile sinif ve rütbeleri, duhulü, nasbi, sicil numarasi, kuvveti, hangi kurumda çalistigi, adresleri ve unvanlari; varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadlari ile adresleri ve unvanlari;
  b) Davanin konusu ve sebepleri ile dayandigi deliller;c) Davaya konu olan idarî eylem ve islemin yazili bildirim tarihi;d) Tazminat davalarinda uyusmazlik konusu miktar gösterilir.Dilekçeler ile bunlara ekli evrakin örnekleri karsi taraf sayisindan bir fazla olur. (Davali bir ise iki; iki ise üç nüsha gibi) Jandarma Genel Komutanligi mensuplarinin açacaklari davalarda, hasim (davali) olarak Içisleri Bakanligi, Kara, Deniz Hv. KK.ligi mensuplarinin açacaklari davalarda hasim (davali) olarak Milli savunma Bakanligi gösterilir. Ayrica davanin konusuna göre husumetin Basbakanlik, Maliye bakanligi, Emekli Sandigi, OYAK Gn. Md.lügü ve Milli Egitim bakanligina da yöneltilmesi gerekir.Dilekçelerin tüm nüshalarinin imzali, ekli evrakin örneklerinin mümkün ise tasdikli (evraki veren makam veya noterlerce, avukatla takip edilen islerde avukatlarca) olmasi gerekir. Yukaridaki sartlardan birinin yerine getirilmemesi halinde dilekçenin reddi cihetine gidilir.Her idarî eylem ve islem aleyhine ayri dilekçe ile dava açilir. Ancak aralarinda maddî ve hukukî bakimdan baglilik varsa, ayni sahsi ilgilendiren birden fazla eylem ve Islemler aleyhine bir dilekçe ile de dava açilabilir.
 2. Acil

  Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde Dava Açma Usulü isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder