+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Sosyal Hakların Gerçekleştirilmesinde Devlete Düşen Yükümlülükler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Sosyal Hakların Gerçekleştirilmesinde Devlete Düşen Yükümlülükler
  Sosyal Hakların Gerçekleştirilmesinde Devlete Düşen Yükümlülükler  Temel bir insan hakkı olan sosyal güvenlik, sosyal barışın sağlanması ve sosyal
  dışlanmanın engellenmesine yardımcı olmaktadır. Devletin “yoksulluğu” önlemek
  için kullandığı en önemli araçlardan bir tanesi de sosyal güvenliktir. Aynı zamanda
  sağlanan güvenliğin maliyetini toplumsal düzeyde adil paylaştırarak ulusal
  dayanışmanın oluşturulmasına, insan onuruna, eşitlik ve sosyal adalete katkı
  sağlamaktadır.
  Devletin insan haklarının gereğini yerine getirme edimi, Maastricht
  İlkeleri’nde de belirtildiği üzere bireylerin insan haklarından, ama özellikle
  ekonomik, sosyal ve kültürel haklarından tam anlamıyla yararlanabilmeleri amacıyla
  uygun yasal, yönetsel, mali, yargısal ve diğer önlemleri alması biçiminde ifadesini
  bulmuştur. Uygulamada bu edim, kişisel ve siyasal haklarla ekonomik, sosyal ve
  kültürel haklar arasında var olduğu vurgulanan ayrımların öne çıktığı ve somutlaştığı
  edim türüdür. Çünkü “gereğini yerine getirme” edimi, devletin haklar karşısındaki
  tutumunun hemen hemen tümüyle olumlu olması gerektiği bir yükümlülük olarak
  ortaya çıkmaktadır. Bu edimin yerine getirilmiş sayılması, devletin elindeki
  olanakları bu amacın gerçekleştirilmesine yöneltmiş olmasına bağlıdır.
  Devlet, hakların gereğini yerine getirme yükümünü, başlıca iki biçimde
  yerine gerçekleştirebilir. Bazı haklar bakımından devletin yapması gereken,
  bireylerin haklardan yararlanabilmeleri için gerekli koşulları sağlamakla sınırlıdır.
  Örneğin devlet, bireylerin konut hakkından yararlanabilmeleri için konut sahibi olmalarını kolaylaştıracak önlemler alabilir. 1982 Anayasası’nın konut hakkını
  düzenleyen 57. maddesinde, devletin, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri almakla
  ve bireylerce girişilecek toplu konut teşebbüslerini desteklemekle yükümlü olduğu
  belirtilmiştir. Benzer biçimde, Anayasa’nın çalışma hakkını düzenleyen 49. maddesi
  de, 2. fıkrasında devleti, herkesin çalışma hakkından yararlanabilmeleri için işsizliği
  önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak borcu altına sokmuştur.
  Bazı haklar bakımından ise bu yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için
  devletin gerekli koşulları hazırlaması yeterli değildir. Gereğini yerine getirme
  ediminin gerçekleşmiş sayılması için, haktan yararlanılmasının, doğrudan devlet
  tarafından bireylere sağlanması gerekebilir. Bu konuda 1982 Anayasası’ndan birçok
  örnek verilebilir. Örneğin, bireylerin sosyal güvenlik haklarından yararlanmaları için
  devlet, sosyal güvenliği sağlayacak önlemleri almak ve “teşkilatı kurmak”la
  görevlidir (m. 60/2). Tam da konumuzu oluşturan gruplardan birisi olan yaşlıların,
  devlet tarafından korunması zorunluluğu (m. 61/3) önemli bir örnektir. Devlet
  bireylerin sağlık hakkının etkin biçimde korunabilmesi amacıyla sağlık kuruluşlarını
  tek elden planlayıp hizmet vermelerini düzenlemek ile de yükümlü tutulmuştur.
 2. Acil

  Sosyal Hakların Gerçekleştirilmesinde Devlete Düşen Yükümlülükler isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder