+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Sosyal Hizmetlerden Yararlanma Hakkı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Sosyal Hizmetlerden Yararlanma Hakkı
  Sosyal Hizmetlerden Yararlanma Hakkı  Avrupa Sosyal Şartı’nın 14. maddesi, sosyal refah hizmetlerinden yararlanma
  hakkını düzenlemektedir. Bu madde taraf devletleri yükümlülük altına sokmaktadır.
  Taraf devletler, sosyal refah hizmetlerinden yararlanma hakkının etkili bir biçimde
  kullanılmasını sağlamak üzere; sosyal hizmet yöntemlerinden yararlanarak, toplumda
  bireylerin ve grupların refah ve gelişmelerine ve sosyal çevreye uyum sağlamalarına
  katkıda bulunacak hizmetleri desteklemek ya da sağlamak durumundadır. Ayrıca
  bireylerin ve gönüllü ya da diğer örgütlerin bu tür hizmetlerin kurulması ve
  sürdürülmesine katılmalarını özendirmeleri gerekmektedir.
  Taraf devletler, Avrupa Sosyal Şartı m. 14/1’den kaynaklanan
  yükümlülüğünü, sosyal hizmetleri ya bizzat kendisi sunarak ya da özel teşebbüsü
  destekleyerek yerine getirebilir. Eğer devlet, üzerine düşen sosyal görevlerin yerine
  getirilmesini özel teşebbüse aktarmışsa, sosyal hizmetlerin adaletli ve dengeli şekilde
  yerine getirilmesini gözetmek zorundadır. Avrupa Sosyal Şartı m. 14/1, taraf
  devletlerde dava konusu yapılabilecek sübjektif bir hak öngörmektedir.222 Söz
  konusu maddenin ikinci fıkrası ise, bireylerin veya örgütlerin sosyal hizmetlerin
  kurulması ve sürdürülmesinde finansal olarak veya başkaca şekillerde
  desteklenmesini öngörmektedir


 2. Acil

  Sosyal Hizmetlerden Yararlanma Hakkı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder