+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda 1982 Anayasası’na Göre Sosyal Güvenlik Hakkı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  1982 Anayasası’na Göre Sosyal Güvenlik Hakkı
  1982 Anayasası’na Göre Sosyal Güvenlik Hakkı  Evrensel bir kavram olarak sosyal güvenlik, sosyal devlet anlayışı ile biçimine
  kavuşmuş ve insanlık tarihi kadar eski olan bireyin kendini sosyal risklere karşı
  koruma düşüncesini, bir sosyal fonksiyon haline getirmiştir. Bu şekilde bireysel
  teşebbüslerle gerçekleştirilmeye çalışılan sosyal risklerden korunma sosyal bir içerik
  kazanarak, bu işlevi yerine getirecek kurumların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu
  açıdan anayasamızda da sosyal güvenlik hakkının etkin bir biçimde yer almasına
  çalışılmıştır.
  Bireylerin, toplumsal yaşamdan kaynaklanan risklerden korunmasını
  amaçlayan sosyal güvenlik hakkı, Anayasa’nın 60. maddesinde düzenlenmiştir.
  Maddenin 1. fıkrasında bireyler yönünden bir hak olarak herkesin sosyal güvenlik
  hakkına sahip olduğu düzenlendikten sonra; 2. fıkrada, devlet yönünden ödev olarak,
  devletin sosyal güvenliğin sağlanması ve bu amaçla gerekli teşkilatı kurmakla
  yükümlü olduğu düzenlenmiştir.

  Anayasa riskli grupların sosyal güvenlik haklarını, “Sosyal Güvenlik
  Bakımından Özel Olarak Korunması Gerekenler” başlığı altında, 61. maddede
  düzenlenmiştir:


  “Devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl ve gazileri korur
  ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar.

  Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı
  tedbirleri alır.


  Yaşlılar, Devletçe korunur, Yaşlılara Devlet yardımı ve sağlanacak diğer
  haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir.


  Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü
  tedbiri alır.


  Bu amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri kurar veya kurdurur.”
 2. Acil

  1982 Anayasası’na Göre Sosyal Güvenlik Hakkı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder