+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Eğitim Hakkı ve Engelliler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Eğitim Hakkı ve Engelliler
  Eğitim Hakkı ve Engelliler Hakkında

  Anayasanın Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi’ni düzenleyen 42. maddesine
  göre “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.” Bu genel hüküm
  eğitim ve öğrenim hakkından herkesin yararlanacağını göstermektedir. Fakat
  bireylere eğitim ve öğrenim hakkını sadece tanımak yeterli değildir, bu hakkın
  kullanılabilmesini sağlamak da gereklidir. Engellilerin bir kısmı özel eğitime ihtiyaç
  duyarken digerleri normal şartlarda eğitimlerine devam etmektedirler. Kişinin engelli
  olması muhakkak özel eğitim almasını gerektirmemektedir. Devletin, özel eğitim
  gören engelliler kadar özel eğitim görmeyen engellileri de koruması gerekir.
  Günümüzde bazı engellilerin, engelsiz öğrencilere göre ayarlanmış eğitim
  sisteminden yararlanması mümkün değildir. Özel eğitim denen eğitim sistemi ile
  eğitim ve öğrenimde bulunmaları gerekir. Nitekim Anayasanın 42. maddesinin
  devamında “Devlet durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı
  kılacak tedbirleri alır” şeklinde bir düzenleme getirilerek özel eğitim de hüküm altına
  alınmıştır.
  Konuyla bağlantılı olarak ifade etmeliyiz ki; Türkiye’de devlet memuru
  olarak atanacakların devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmaları
  şarttır. Bu sınav sakatlara özgü, ayrı olarak yapılır. Bu kanunun 53. maddesi
  değiştirilerek mevzuata uygun olmak kaydıyla; “özürlülerin mesleklerine uygun
  münhal kadrolara atanması, mesleklerini icra veya infaza yardımcı araç ve gerecin
  kurumlarınca temin edilmesi esastır” hükmü getirilmiştir
 2. Betul
  Devamlı Üye

  Özürlü bireylerin özel eğitim, mesleki eğitimi ve genel eğitim göreme hakları vardır. Bu özürlü bireylerin hiçbir eğitimi almaları engellenemez.
+ Yorum Gönder