+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda İl özel idaresi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  İl özel idaresi
  VALİ

  İl özel idaresinin temsilcisidir ve başındaki kişidir.
  II özel idaresinin yürütme organı ve vesayet makamıdır.
  il özel idaresinin bütçesini hazırlar.
  il encümenine başkanlık eder. 2. Kadir
  Devamlı Üye

  İL GENEL MECLİSİ

  *İl özel idaresinin en üst karar organıdır.
  * Halk tarafından S yıllığına seçilen üyelerden oluşur.
  * Başkanlığını üyeleri arasından seçilen il genel meclis başkanı yapar.
  *İl genel meclisi tarafından atman kararların tam metni, en geç beş gün içinde valiye gönderilir. Valiye gönderilmeyen meclis kararları yürürlüğe girmez.

  Görev ve yetkileri:
  * İl genel bütçesini inceler ve kabul eder. Yapılacak işlere ilişkin yıllık programları belirler.
  * Yönetmelikleri kabul eder.
  * ilin mallarına ilişkin tasarruflar yapar.
  * İstikraz sözleşmesi yapar.
 3. Kadir
  Devamlı Üye
  İL ENCÜMENİ


  İl encümeni valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından seçeceği beş üye ile biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur.

  Danışma ve karar organıdır.
  Başkanı validir.
  Kamulaştırma kararı verir.
  Bütçe tasarısını inceler.
  Cezai önlemler alır.
+ Yorum Gönder