+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Belediye idaresi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Belediye idaresi
  BELEDİYE BAŞKANI

  Belediye idaresinin en üst makamıdır.
  Belediye idaresinin yürütme organı ve temsilcisidir.
  Doğrudan yöre halkı tarafından seçilir.
  Hakkında soruşturma açılan bir belediye başkanını geçici olarak görevden uzaklaştırma yetkisi içişleri bakanına aittir.
  Belediye bakanının başkanlıktan düşmesine ilişkin en son kararı veren merci Danıştaydım. 2. Kadir
  Devamlı Üye

  BELEDİYE MECLİSİ

  Belediye idaresinin en üst görüşme ve asli karar organıdır.
  ; Yöre halkının nispi temsil usulüyle beş yıllığına seçtiği üyelerden oluşur.
  -* Başkanı, belediye başkanıdır.
  - > Bütçe ve kesin hesap işlerini karara bağlar ve bunlarda değişiklikler yapar. Belediye imar planını kabul eder. Belediye zabıta yönetmeliklerini inceler ve kabul eder.
 3. Kadir
  Devamlı Üye
  BELEDİYE ENCÜMENİ


  Belediyenin danışma ve karar organıdır. Üyeleri belediye meclisinin kendi üyeleri arasından seçeceği üyeler ile belediye başkanının birim amirleri arasından seçeceği üyelerden oluşur. Ayrıca mali hizmetler birim amiri de belediye encümeni üyesidir ve belediye başkanı encümenin başkanıdır.
  Kamulaştırmaya karar verir. Taşıma araçlarının ücretlerini belirler. Ceza verir ve acil durumlarda meclis yerine kararlar alır.
+ Yorum Gönder