+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda İlçe idaresi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  İlçe idaresi
  KAYMAKAM

  içişleri Bakanlığı Müdürler Kurulunun önerisi ve bakanın bu öneriyi onaylaman sonucu içişleri bakanı, başbakan ve cumhurbaşkanının ortak kararnamesi ile atanır.
  Kaymakam ilçede hükümeti temsil eden en büyük mülki amirdir.
  Kaymakamın devleti temsil etme yetkisi yoktur. Kaymakamlık güvenceli meslek memurluğudur. 2. Kadir
  Devamlı Üye

  İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLAR

  Bakanlıkların ilçelerdeki teşkilatının başında bulunan kişilere ilçe idare şube başkanı denir.
 3. Kadir
  Devamlı Üye
  İLÇE İDARE KURULU

  Kaymakam, tarım ve köy işleri müdürü, mal müdürü, millî eğitim müdürü, yazı işleri müdürü, veteriner ve hükümet hekiminden oluşur.
+ Yorum Gönder