+ Yorum Gönder
Peygamberlerimiz – Siyer ve Hz.Muhammed Forumunda Bilgi Hz. Muhammed'in insani yönü hakkındaki ayet mealleri nelerdir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Bilgi Hz. Muhammed'in insani yönü hakkındaki ayet mealleri nelerdir?








  Hz. Peygamberi Örnek Bir İnsan Olarak Gösteren Âyetler

  Peygamberimiz de varlık olarak hepimiz gibi bir insandı ve bizim doğduğumuz gibi doğmuş ve yaşamıştır. İnsani özelliklerinin yanında kendisine Peygamberlik verilmiştir ve oda evlenmiş çocuk sahibi olmuş ve vefat etmiştir.

  Kur'ân'da gayet açık ifâdelerle Hz. Peygamber'in Yüce Allah tarafından mü'minler için örnek alınması gereken model bir insan olarak takdim edildiğini görmekteyiz. Konu ile ilgili âyetlerde şu veya bu konuda diye bir kayıt koyulmamış olması O'nun insanlar için her yönüyle örnek olarak gösterildiği anlaşılmaktadır.

  İşte bu konudaki bazı âyetler şunlardır:

  "Andolsun Allah'ın Resûlünde sizin için -Allah'ı ve âhireti arzu eden ve Allah'ı çok anan kimseler için- (uyulacak) en güzel bir örnek vardır" (Ahzâb, 33/ 21)

  Bu âyette, Resûlullah'ın, Allah'a ve âhiret gününe inananlar için örnek bir şahsiyet olarak ileri sürülmesi, böylece onu Örnek edinmenin Allah'a ve âhiret gününe îman hususuna bağlanması O'nun sünnetine dinde ne kadar değer verilmiş olduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

  Kur'ân, Hz. Peygamberin mü'minler için örnek bir insan olduğunu belirtmekle kalmaz aynı zamanda onun büyük bir ahlâk üzere olduğunu da şöyle vurgular:

  "Nün. Kaleme ve yazdıklarına andolsun, Sen Rabb'inin nimetiyle ünlenmiş (bir deli) değilsin. Senin için kesintisiz bir mükâfat vardır. Ve sen, büyük bir ahlâk üzeresin" (Kalem, 68/ 1-4)

  Sünnetin dindeki değerini ortaya koyan unsurlardan birisi de genelde onun da bir vahiy mahsûlü oluşudur. Nitekim, Kur'ân'a baktığımız zaman vahyin sadece kendisi ile sınırlandırılmadığına, Hz. Peygamber'e Kur'ân'ın dışında da vahiy verildiğine dâir birçok işâretleri görürüz.







 2. Hakim
  Devamlı Üye





  Kuranı kerim de de açık açık belirttiği gibi hz. muhammed (sav)allahu teala tarafından yollanmış son peygamberdir ve o allahın resuludur.




 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Peygamber efendimiz herkeste olduğu gibi o da varlık olarak bizim gibi bir insandır. peygamber efendimizde hastalanırdı , ağlardı ve gülerdi. hatta insanların çektiği acıların kat be kat fazlasını çekmiştir. peygamber efendimizin insanı yönü ile ilgili ayetlerde kuranda yer almaktadır.




+ Yorum Gönder


hz muhammedin insani özellikleriyle ilgili bir ayet meali,  hz.muhammedin insani özellikleri ile ilgili ayet meali,  hz muhammedin beşeri yönleri