+ Yorum Gönder
Peygamberlerimiz – Siyer ve Hz.Muhammed Forumunda El Ahsa Valisi El Münzir'e Gönderilen Mektup. Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  El Ahsa Valisi El Münzir'e Gönderilen Mektup.
  El Ahsa Valisi El Münzir'e Gönderilen Mektup  Bismillahirrahmanirrahim.
  Allah Resulü Muhammed'den, El-Münzir b. Sava'ya! Selam üzerine olsun. Seni, kendisi dışında hiçbir ilah olmayan tek bir Allah'a hamd etmeye çağırıyorum ve ilan ediyorum ki, O'ndan başka hiçbir tanrı yoktur ve Muhammed O'nun kulu ve Resulüdür. Sana Kadir-i Mutlak ve Şanı Yüce Allah'ı hatırlatırım ki; zira kim iyi bir nasihate kulak verirse kendi iyiliği içindir; ve kim benim elçilerime itaat eder ve emirlerine uyarsa bizzat bana itaat etmiş olur. Ayrıca, kim onlar hakkında iyi düşünürse benim hakkımda iyi düşünmüş olur. Muhakkak benim elçilerim seni övmüşlerdir. Ben de senin halkına şefaatini kabul ediyorum. İmdi, Müslüman olmadan evvel sahip oldukları şeyleri Müslümanların elinde bırak. Ve ben suçluları affediyorum. İmdi sen de onların pişmanlıklarını kabul et. Biz ise, sen iyi davrandığın sürece seni görevden azletmeyeceğiz. Aksine, kim ki Yahudilik ya da Mecusilikte ısrar ederse cizyeye tabi olacaktır.
  Bu mektuplar, Müslümanların Ehl-i Kitap ve diğer müşrik ve inkarcılar ile olan ilişkilerinde nasıl davranacaklarını görmeleri açısından günümüzde de çok değerli tebliğ örnekleridir. Dinsizliğe karşı mücadele etmesi gereken Müslümanların ve Ehl-i Kitab'ın birleştirilmesi için de bir yöntemdir. Bu birliktelik, Hz. İsa'nın yeryüzüne ikinci kez gelişini beklediğimiz bugünlerde dünyayı aydınlığa ve huzura kavuşturacak en önemli vesilelerden biri olacaktır. 2. Hakim
  Devamlı Üye

  hazreti muhammed mektubunda el- münzir'i allahın sonsuz gücüne karşı teslim olmayı ve bütün kainatın tek yaratıcısı olan allahu tealaya inanmasını önermiştir ve onu davet etmiştir.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Peygamber efendimiz her zaman görevini laıkıyla yerine getirmiştir. hatta bunun için çok fazla acı da çekmiştir. peygamber efendimiz islamı yaymak konusunda çok kararlı ve azimliydi . bunun işçin herkesi islama davet etmiştir. el ahsa valisini de bir mektup aracığıyla islama davet etmiştir.
+ Yorum Gönder


el münzire valisine gönderdiği mektubun cevabı nedir