+ Yorum Gönder
Peygamberlerimiz – Siyer ve Hz.Muhammed Forumunda Kuranı Kerimde Hz Muhammedin Özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Kuranı Kerimde Hz Muhammedin Özellikleri
  Kuranı Kerimde Hz Muhammedin Özellikleri  Kuranı Kerimde Peygamberimiz,
  Kuranda Hz Muhammedin Özellikleri,


  Kuranda Peygamberimizin Özellikleri; Kur’an-ı Kerim’de Hz.Muhammedle ilgili sayılan başlıca özellikler şunlardır:
  •Allah’ın elçisi,
  •son peygamber,
  •evrensel peygamber,
  •âlemlere rahmet,
  •yüce ahlâk sahibi ve
  •güzel örnek oluşu

  özellikleridir.

  kuranı kerimde peygamberimizle ilgili ayetler


  Allah Elçisi

  Hz.Muhammed (s.a.), Yüce Allah’ın peygamber olarak seçtiği ve doğru yol üzere olan elçilerden biridir: “Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberini, doğruluk rehberi Kuran ve hak din ile gönderen Allah’tır. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed, Allah’ın elçisidir. Onun beraberinde bulunanlar, inkârcılara karşı sert, birbirlerine ise merhametlidirler.” (Fetih, 48/29); “Yâ, Sîn. Kuran-ı Hakim’e and olsun ki, sen doğru yol üzere gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu, babaları uyarılmadığından gâfil kalmış bir milleti uyarman için güçlü ve merhametli olan Allah’ın indirdiği Kuran’dır.” (Yâsîn, 36/1-4)

  Son Peygamber

  Hz.Muhammed’in (s.a.) Kur’an-ı Kerim’de belirtilen ikinci önemli özelliği, son peygamber oluşudur: “Muhammed, içinizden herhangi bir adamın babası değildir. O, Allah’ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi bilendir.” (Ahzâb, 33/40) Bu hususu, Hz.Peygamber (s.a.) kendisi de belirtmiştir: “Benden sonra artık gelecek olan peygamber yoktur.” (Müslim, fedâilü’s-sahâbe, 30)

  Evrensel Peygamber

  Önceki peygamberler, kendi kavimlerine veya belirli bölgelere gönderilmiştir. Hz.Muhammed’in (s.a.) peygamberliği ise, bütün insanlık içindir: “Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı olarak göndermişizdir; fakat insanların çoğu bilmez.” (Sebe,34/28)
  Bütün insanlar için peygamber olduğunu ve buna inanmak gerektiğini duyurmak, onun Yüce Allah tarafından verilmiş görevidir: “De ki: Ey insanlar! Doğrusu ben, göklerin ve yerin hükümranı, O’ndan başka tanrı bulunmayan, dirilten ve öldüren Allah’ın, hepiniz için gönderdiği peygamberiyim. Allah’a ve okuyup yazması olmayan, haber getiren peygamberine -ki o da Allah’a ve sözlerine inanmıştır- inanın; ona uyun ki doğru yolu bulasınız.” (A’raf, 7/158);”Öyleyse Allah’a, Peygamberine ve indirdiğimiz nûra, Kuran’a inanın; Allah işlediklerinizden haberdardır.” (Tegabün, 64/8); “Allah’a ve Peygamberine kim inanmamışsa bilsin ki, şüphesiz Biz, inkârcılar için çılgın alevli cehennemi hazırlamışızdır.” (Fetih, 48/13)

  Alemlere Rahmet

  Son ve evrensel peygamber olan Hz.Muhammed (s.a.), âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir: “Doğrusu bu Kuran’da, kulluk eden kimselere bildiri vardır. Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya, 21/106-7) Bu niteliklerinin bir gereği olarak, insanlara Yüce Allah’ın buyruklarını ve yasaklarını iletti, hak dini öğretti, ebedî kurtuluş yolunu gösterdi.

  Yüce Ahlâk Sahibi ve Güzel Örnek

  Hz.Muhammed’in (s.a.) başlıca özelliklerinden bir başkası, onun üstün ahlâk sahibi oluşudur: “Şüphesiz sen, büyük bir ahlâka sahipsindir.” (Kalem, 68/4) Böyle yüce ahlâk sahibi bir peygamber, bütün insanlığın bağlanacağı güzel bir örnektir: “Ey inananlar! And olsun ki, sizin için, Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlara ve Allah’ı çok anan kimselere Rasûlullah (Allah’ın Elçisi) en güzel örnektir.”(Ahzâb, 33/21) 2. Buğlem
  Devamlı Üye

  Peygamber efendimiz ile ilgili bir çok yazılır ama en önemlisi onun kainatın son Peygamberi olduğu ve insanlığın kurtarıcısı olduğudur üstelik Peygamberimizin yüksek ahlakından da çok sözedilir.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Peygamber efendimizin sahip olduğu başlıca özellikler kuranı kerimde de yer almıştır. bu özellikler ; peygamber efendimizin allahın elçisi olduğu , gönderilen son peygamber olduğu , evrensel bir peygamber olduğu ,alemlere rahmet olarak gönderildiği , şeklindedir.
+ Yorum Gönder


kuranda peygamberimizle ilgili ayetler