+ Yorum Gönder
Peygamberlerimiz – Siyer ve Hz.Muhammed Forumunda Peygamberimizin doğduğu çevre Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Peygamberimizin doğduğu çevre
  peygamberimizin doğduğu çevre ile ilgili bilgi almak istiyorum 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  peygamberimizin doğduğu çevre hakkında bilgi
  peygamberimizin doğduğu çevre.jpg

  Yarımadası’ndaki Mekke şehrinde doğmuştur. Arabistan; Asya ve Afrika
  kıtalarının birleştiği yerde, 3 tarafı denizlerle çevrili bir yarımadadır. Yer
  şekilleri dağlar, vadiler, geniş çöller ve çöllere hayat veren vahalardan oluşur.
  Arabistan’da coğrafi şartlar ve iklim özellikleri sebebiyle hayat oldukça
  zorludur.

  Arap
  Yarımadası kurak bir iklime sahiptir. Yarımadanın genelinde yazlar çok sıcak ve
  yağışsız geçer. Bu nedenle yarımadada kurak iklime dayanıklı bitkiler yetişir. Akarsu
  yataklarında da çoğu zaman su bulunmaz.

  Arabistan’da
  İslâm gelmeden önce birçok devlet kurulmuştu. Hepsi de farklı Arap
  kabilelerinin kurduğu devletlerdi. Bunun yanında yerleşik hayata geçemeyen;
  mevsimlere, iklim şartlarına göre yer değiştiren kabileler de vardı. Güç
  şartlarda hayatlarını sürdürmek ancak kabile içindeki yardımlaşmayla mümkündü.
  Kabilelerde birlik kan bağına dayanıyordu. İçlerinden birine yapılan saldırı
  kabileye yapılmış kabul ediliyor, kabilenin haklı veya haksız olmasına aldırmadan
  intikam peşinde koşuluyordu. Kabileler arasında çıkan savaşların çoğu bu
  yüzdendi.

  Yarımadanın
  büyük çoğunluğunu Araplar oluşturuyordu. Bunun yanı sıra Arabistan’a farklı
  zamanlarda gelerek yerleşen bazı Yahudi kabileleri de bulunuyordu. Bu iki grubun
  dışında esir ve köle olarak getirilen farklı milletlerden insanlar da vardı.


  Ticaret,
  yarımadanın en önemli geçim kaynağıydı. Birçok yere kervanlar gidip gelirdi.
  Şam-Yemen ticaret yolu o bölgedeki en işlek olanıydı. Peygamberimizin (as)
  doğduğu Mekke şehri de bu yol üzerindeydi.

  Yarımadanın
  en önemli merkezlerinden olan Mekke, Araplar için haccı ve ticareti
  simgeliyordu. Araplar hac için Mekke’ye gelerek Kâbe’yi tavaf ediyorlar,
  inandıkları putları ziyaret ediyorlardı. Hz. İbrahim’den (as) itibaren
  Araplarda da tek ilah inancı vardı. Zaman geçtikçe Allah’a yakınlaşmak amacıyla
  yaptıkları putlara tapmaya başladılar. Her şeyi putlardan istiyorlar, onlara
  kurbanlar kesip dualar ediyorlardı. Böylece ilahi kaynaklı dinden tamamen
  uzaklaşmış, yanlış yollara sapmış oldular.

  Ahrete
  inanmıyorlar, bu yüzden de hiçbir kötülüğü yapmaktan kaçınmıyorlardı. Kız
  çocuklarını diri diri toprağa gömüyor, içki içiyor, kumar oynuyorlardı.
  İnsanları kaçırıp esir olarak satıyorlar, sürekli birbirleriyle savaşarak kan
  döküyorlardı.

  Mekke
  ayrıca bir panayır merkeziydi. Mekke’de yılın çeşitli vakitlerinde panayırlar
  düzenlenirdi. Yarımadanın dört bir tarafından Araplar bu panayıra gelirler,
  burada alışveriş yaparlar, şiir yarışmaları düzenleyerek yeteneklerini
  sergilerlerdi. Beğenilen şiirler Kâbe’nin duvarlarına asılırdı. O dönemlerde
  Araplarda okuma yazma bilenlerin sayısı çok düşüktü.

  Arapların
  arasında sayıca az da olsa Hz. İbrahim’in (as) dinine göre yaşayanlar vardı.Hanif
  adı verilen bu kimseler Allah’a inanıyorlar, putlara tapmıyorlar, yalnız
  Allah’a ibadet ederek ve kötülüklerden uzak durarak yaşamlarını
  sürdürüyorlardı.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Peygamber efendimiz 571 yılında dünyaya gelmiştir. dünyaya geldiği zaman da insanlar cahiliye devrini yaşamaktaydılar . ve ayrıca insanların geneli putlara tapmaktaydılar. ancak peygamber efendimizin doğuşu bunca karanlık ve kötü şey arasında bir güneş gibi olmuştur.
+ Yorum Gönder