+ Yorum Gönder
Peygamberlerimiz – Siyer ve Hz.Muhammed Forumunda Peygamberimizin soyu hangi peygambere dayanır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Peygamberimizin soyu hangi peygambere dayanır
  Peygamberimizin soyu hangi peygambere dayanır  Peygamber efendimizin soyu hangi peygambere dayanır


  PEYGAMBERİMİZ'İN TEMİZ SOYU:
  Peygamberimiz Hz. Muhammed[s.a.v.]Araplar arsında en eski ve asaletli bir aile içinde doğdu.Babası Kureyş kabilesine mensup Haşim oğullarından Abdulmuttalib'in oğlu Abdullahannesi Beni Zühre kabilesinden Veheb'in kızı Amine'dir.Gözleri nurlandıran ve gönüllere iman hüzmelerini saçan hidayet güneşiinsanlık alemicehaletin karanlığı içinde bunaldığı ve yanık gönüller kendilerine bir kurtarıcı ve selamet yolunu gösterecek bir mürşid aradığı devirde alemlere rahmet olmak üzere gönderildi.Bu hakikati Cenab_ı Allah Kur'an_ı Kerim'in Enbiya Suresinin 107.ayetinde;"Ey Habibim!Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik"Peygamberimiz'in temiz bir soydan geldiğini deTevbe Suresinin 128.ayetinde işaret buyurarak;"Ey insanlar!İnanınız kisizin kendi cinsinizden soyu en temiz bir peygamber geldi.O azizdiryüksek şeref sahibidir.Bütün mü'minlere çok şevkatli ve pek merhametlidir."buyurur.
  soywn5qo8it3 8774

  PEYGAMBERİMİZ'İN NESEP SİLSİLESİ:  Peygamberimiz'in nesep silsilesi tarihte pek az kimselere müyesser olacak kadar tam bir sıhhat ve isabetli mazbuttur.Peygamberimiz'in nesep silsilesini Buhari Şerif şöyle sıralar:
  Muhammed[S.A.V.]
  1.Abdullah
  2.Abdülmuttalib
  3.Haşim
  4.Abdimenaf
  5.Kusay
  3.Kilab
  7.Mürre
  8.Ka'b
  9.Lüey
  10.Galib
  11.Fihr
  12Malik
  13.Nadr
  14Kinane
  15.Kuzeyme
  16.Müdrike
  17.İlyas
  18.Mudar
  19.Nizar
  20.Ma'd
  21Adnan
  Resul_i Ekrem Efendimiz'in bu nesep silsilesi cümhur ulemaca ittifakla kabul edildiği gibiAdnan ile Adem arasındaki secere silsilesi de ehl_i kitap müverrihleri arasında meşhur ve tarih kitaplarında mezkurdur.Yukarıda zikrolunan isimler Peygamberimiz'in adından başlayıp babadan sonra devam eden cedd_i kiramıdır.
  PEYGAMBERİMİZ'İN DOĞUM YERİ VE YILI:
  Peygamber Efendimiz'in doğum ayının Arabi aylardan Rebiülevvel'in onikinci Pazartesi gecesi olduğu söylenmektedir.Ancak yapılan ilmi araştırma neticesinde Hz.Muhammed'in doğum tarihinin Miladi 571 senesinin 20 Nisan'ına tesadüf eden Rebiülevvel ayının 8.Pazartesi günü sabaha karşı dünyaya geldiği tesbit edilmiştir. Peygamberimiz 571 yılında Mekke'de Beni Haşim mahallesinde bulunan sevimli bir evde dünyaya geldiler.Bu güzel evbabası Abdullah'dan kalmıştı.Bilahare Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra amcasının oğlu Akil'in zimmetine geçti.Tekrar Mekke şehri fethedildikten sonra Akil islamiyeti kabul ettiği için Peygamberimiz baba yadigarı olan evini amcasının oğlı Akil'e bağışladı.DAha sonraları Harun Reşid'in anası Heyzüran Hanım bir hac esnasında Mekke'ye geldiğinde Peygamberimiz'in doğduğu evi satın alarak yerine bir mescid yaptırdı.O gün Allah'ın Peygamberi'ne ev olan bu kutu mekanbugün Allah'ın evi olarak devam etmektedir.
  PEYGAMBERİMİZ'İN KUR'AN'DA BİLDİRİLEN MUHAMMED VE AHMED İSİMLERİ:
  Peygamberimiz'in asıl adı Muhammed'dir.Bu güzel adı dedesi Abdulmuttalib vermiştir.Resulullah'ın doğumu üzerine bir ziyafet veren dedesi Abdulmuttalibdavetlilere hitaben şöyle konuşmuştur: "Aziz misafirler!Bu sofrayeni dünyaya gelen yavrumun şeref ve sevinç sofrasıdır.Ümid ediyorum kiBeni Haşim yurdunda açılan sofra bütün insanlık alemi için serilecek hidayet sofrasına mebde teşkil eder.Adını Muhammed koydumAllah'ın gökteinsanlarında yeryüzünde övmelerini temenni ederim."Peygamberimiz'in en meşhur isimleri Muhammed'le Ahmed'dir.Bu adlar Kur'an'da bildirilmiştir.Muhammed adı Fetih suresinde"Resulullah"diye tavsif olunduğu gibiAhmed adı da Saf Suresinin 6ayetinde şöyle haber verilmiştir: "Ya Muhammed!Meryem oğlu İsa'nın Beni İsrail'e şu şekilde konuştuğunu hatırla:Ey İsrail oğulları!Ben size Allah'ın Resulüyüm.Önümde Tevrat'ın umdelerini tasdik ederek ve benden sonra gelecek Ahmed adlı bir Peygamberin müjdecisi olarak geldim." Peygamberimiz'in kendi adını taşıyan Kur'an suresinde de Muhammed ismi geçmektedir.Her iki ismin de lugat manası"Hamd"maddesine dayanmaktadır.
  PEYGAMBERİMİZ'İN SÜT ANNELERİ:
  Peygamberimiz doğmadanbabası Abdullah vefat etmişti.Annesi Amine Hatun bin ümitle bir evlat bekliyordu.Her gece olduğu gibi son gece de evinin penceresinden Mekke şehrini çevreleyen yalçın kayalara akseden ay ışığını seyrediyordubiraz ilerdeki Kabe'nin azmetini düşünüyor ve dua ediyordu.Bütün insanlar uykuya dalmıştabiat sükun halindegüneşin hareketleriyle ısınan kumlar gecenin rüzgarıyla serinliyordu.Fakat Amine Hatun uyanıktıdaha doğrusu uyuyamıyordu.Sevinç ve heyecan ruhunu sarmıştı.Bu gece başak bir gece idiçünkü Hazret_i Muhammed'in doğum gecesi idi.Vakit ilerledikçe Amine Hatun heyecanlanıyoryalnızlığın verdiği hisle penceresinin kanadını açarakılık ılık esen rüzgarların kır çiçeklerinden getirdiği nefis havayı adeta yudum yudum içiyordu.Artık sabah yaklaşmıştı.Hidayet Güneşi'nin doğma zamanı gelmişti.Feci patlamışher tarafa feyiz fışkırıyorduadı güzel Muhammed[s.a.v.]iki cihanın güneşi olarak dünyaya geldi. Resul_i Ekrem Efendimiz'i evvela validesi Hazret_i Amine emzirmiştir.Sonra da Süveybe ile Halime adındaki hanımlar emzirerek süt analığı yapmışlardır.  PEYGAMBERİMİZİN GÜZEL AHLAKI:  Peygamberimiz insanlık alemi için ahlak örneğiidi.Bu gerçeği Cenab_ı Allah Kur'an_ı Kerim'inde şöyle buyuruyor: "Ya Muhammed!Ne büyük bir ahlaka sahipsin" Peygamberimiz de bu hususu şöyle açıklar:"Ben ancak güzel huları tamamlamak için gönderildim."Resul_ü Ekrem Efendimiz çocukları çok severdi.Hiç kimsenin gönlünü incitmezlerdi.Şefkati sonsuzmerhameti pek boldu.Muhtaçların yardımına koşardüşkünlerin elinden tutardı.Hastaları ziyaret ederyakınlarını ihmal etmezdi.Kendisi için sevdiği bir şeyi başkaları için de arzu ederdi.Evineailesine çok bağlıhanımlarına karşı pek muhabbetli idi.Komşularıyla iyi geçinirmisafirlerine ziyadesiyle ikram ederdi.Az konuşurçok düşünürdü.Kur'an okumaktan haz duyaribadet etmekten zevk alırdı.Çalışmayı ibadet sayarilim öğrenmeyi farz ederdi.Rızkın helalini ticarette ararsan'ata önem verirdi.Beden temizliğini çok severruh temizliğini pek överdi.Kılık kıyafeti muntazamevi barkı intizamlı idi.Sözünde sadıksohbetinde samimi idi.
 2. AJLAN
  Bayan Üye

  Canımız peygamberimiz (sav) hiç şüphesiz tertemiz ve asil soydan gelmiştir. Kendisi ne kadar şerefli ve kıymetli ise soyu da öyle kıymetli ve şereflidir. Çünkü O, özeldir, seçilmiştir ve çok övülmüştür.
+ Yorum Gönder


peygamberimizin soyu hangi çocuğundan devam etmiştir