+ Yorum Gönder
Peygamberlerimiz – Siyer ve Hz.Muhammed Forumunda Peygamber Efendimiz Namazdan Sonra Nasıl Dua Ederdi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Peygamber Efendimiz Namazdan Sonra Nasıl Dua Ederdi
  peygamber efendimiz namazdan sonra nasıl dua etmektedir 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Peygamber Efendimiz Namazdan Sonra Nasıl Dua Ederdi Kısaca

  Peygamber Efendimiz (sav)'in ve Kuran'da duaları zikredilen diğer peygamberlerimizin duaları müminler için en güzel örneklerdir
  . Onlar dualarında hem Allah'a nasıl teslim olduklarını, Allah'ı tek dost ve yardımcı olarak gördüklerini göstermişler, hem de Rabbimiz’i en güzel isimleri ile yüceltmişlerdir. Peygamberlerimizin dualarında ayrıca her an dua ettikleri ve ihtiyaç içinde kaldıklarında hemen Rabbimiz’e yöneldikleri görülmektedir. Kuran'da birçok ayette Hz. Muhammed (sav)'in dualarından bahsedilmektedir. Peygamberimiz (sav)'in Kuran'da bildirilen dualarından biri şöyledir:
  eygamber-efendimiz-namazdan-sonra-nas-l-dua-ederdi.jpg
  "De ki: "Ey mülkün sahibi Allah'ım, dilediğine mülkü verirsin ve dilediğinden mülkü çekip-alırsın, dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın; hayır Senin elindedir. Gerçekten Sen, herşeye güç yetirensin." (Al-i İmran Suresi, 26) Peygamberimiz (sav) de, tüm diğer peygamberlerde olduğu gibi ins ve cin düşmanlarının tehditi ve baskıları ile karşı karşıya kalmıştır. Onların bu baskılarına karşı sabır ve dayanıklılık gösteren Peygamber Efendimiz (sav)’e, şeytanın olumsuz telkinlerine ve manevi saldırılarına karşı Allah'tan şöyle yardım istemesi emredilmiştir:

  "Ve de ki: "Rabbim şeytanın kışkırtmalarından sana sığınırım. Ve onların benim yanımda bulunmalarından da Sana sığınırım Rabbim."(Müminun Suresi, 97-98)

  Peygamberimiz (sav)'e, dualarında Allah'tan bağışlanma dilemesi ve Rabbimiz’in merhametini zikretmesi şöyle emredilmiştir:

  "Ve de ki: "Rabbim bağışla ve merhamet et, Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın." (Müminun Suresi, 118)
  Rivayetlerde ise, Peygamber Efendimiz (sav)'in Allah'a kendisine güzel bir ahlak ve iyi bir huy vermesi için dua ettiği ve dualarında Allah'a şöyle yalvardığı belirtilir:

  "Allah'ım! Yaratılışımı ve ahlakımı güzelleştir. İlahi! Beni ahlakın kötülerinden uzaklaştır."

  Kuran’da dua ile ilgili olarak verilen bir başka bilgi ise Peygamberimiz (sav)'in geceleyin dua etmek için kalktığıdır:

  "Şu bir gerçek ki, Allah'ın kulu (olan Muhammed,) O'na dua (ibadet ve kulluk) için kalktığında, onlar (müşrikler,) neredeyse çevresinde keçeleşeceklerdi. De ki: "Ben gerçekten, yalnızca Rabbim’e dua ediyorum ve O'na hiç kimseyi (ve hiçbir şeyi) ortak koşmuyorum." (Cin Suresi, 19-20)

  Peygamberimiz (sav)'in Hikmetli Bir Duası

  Peygamberimiz (sav)'in ne şekilde dua ettiğinin en güzel örneklerinden biri, İbnu Abbas'tan rivayet edilen aşağıdaki hadiste görülmektedir:

  İbnu Abbas (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın geceleyin namazdan çıkınca şu duayı okuduğunu işittim:

  "Allah'ım! Senden, Katından vereceğin öyIe bir rahmet istiyorum ki, onunla kalbime hidayet, işlerime nizam, dağınıklığıma tertip, içime kâmil iman, dışıma amel-i sâlih, amellerime temizlik ve ihlâs verir, rızana uygun istikâmeti ilham eder, ülfet edeceğim dostumu lutfeder, beni her çeşit kötülüklerden korursun. Allah'ım, bana öyle bir iman, öyle bir yakin ver ki, artık bir daha küfür (ihtimali) kalmasın. Öyle bir rahmet ver ki, onunla, dünya ve ahirette senin nazarında kıymetli olan bir mertebeye ulaşayım.

  Allah'ım! Hakkımızda vereceğin hükümde lütfunIa kurtuluş istiyorum, kurbuna mazhàr olan (yakınlığına layık olan) şühedâya (şehitlere) has (ait olan) makamları niyaz (dua)ediyorum, bahtiyar kulların yaşayışını diliyorum, düşmanlara karşı yardım taleb ediyorum!

  Allah'ım! Ràhmetine muhtacım, halimi arzediyorum Denizlerin aralarını ayırdığın gibi benimle cehennem azabının arasını da ayırmanı, helâke (yok olmaya) dâvetten, kabir azabından korumanı diliyorum.

  Ey Allah'ım! Ey (Kur'ân gibi, din gibi) kuvvetli ipin, doğru yolun sahibi! Kâfirler için cehennem vaadettiğin kıyamet gününde, senden cehenneme karşı emniyet, arkadan başlayacak ebediyet gününde de huzur-i kibriyana (her bakımdan büyük ve yüce olan Allah’ın huzuru) ulaşmış mukarrebin (iman ve ibadetle Allah’a manen yakın olanlar) meleklerle, (dünyada iken çok) rükü ve secde yapanlar ve ahidlerini ifa edenlerle birlikte cennet istiyorum. Sen sınırsız rahmet sahibisin, sen (seni dost edinenlere) hadsiz sevgi sahibisin, sen dilediğini yaparsın. (Dilek sahipleri ne kadar çok, ne kadar büyük şeyler isteseler hepsini yerine getirirsin.)

  Allah'ım! Kalbime bir nur, kabrime bir nur ver; önüme bir nur, arkama bir nur ver; sağıma bir nur, soluma bir nur ver; üstüme bir nur, altıma bir nur ver; kulağıma bir nur, gözüme bir nur ver; saçıma bir nur, derime bir nur ver; etime bir nur, kanıma bir nur ver; kemiklerime bir nur koy!
  İzzeti bürünmüş, onu kendine alem yapmış olan Allah münezzehtir. Büyüklüğü bürünmüş ve bu sebeple kullarına ikramı bol yapmış olan Allah münezzehtir. Tesbih ve takdis (Allah’ı noksan ve kusurlardan uzak kabul etmek) sadece kendine layık olan Allah münezzehtir. Fazl ve nimetler sâhibi Allah münezzehtir. Azamet ve kerem sahibi Allah münezzehtir. Celal ve ikrâm sâhibi Allah münezzehtir." (Tirmizi, Daavât 30)

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Peygamber efendimiz sürekli olarak allaha dua ederdi. uyurken, uyanırken , sabahları , akşamları, namazdan sonra , evden çıkarken veya eve girerken sürekli olarak dua ederdi. çünkü bilirdi ki insanlara istediğini veren yalnız allahtır.
+ Yorum Gönder


namazdan sonra allaha dua etmek,  Peygamber Efendimizin namazdan sonra okuduğu dua,  peygamberimiz namazdan sonra nasıl dua ederdi,  peygamberimizin namazdan sonra ettiği dua,  namazdan sonra dua,  peygamberimizin namazdan sonra okuduğu dualar