+ Yorum Gönder
Peygamberlerimiz – Siyer ve Hz.Muhammed Forumunda Peygamberimiz Hz.Muhammedin Sevmenin Bereketi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Peygamberimiz Hz.Muhammedin Sevmenin Bereketi
  Peygamberimiz Hz.Muhammedin Sevmenin Bereketi kısaca 2. Dilan
  Devamlı Üye

  Peygamberimiz Hz.Muhammedin Sevmenin Bereketi hakkında bilgi

  Hz. Hâlid b. Velîd’in (r.a.) sarığında Resûlullâh’ın mübârek saçından birkaç adet vardı. Bir harpte sarığı düşürünce (harbi bırakıp) sarığını aradı. Resûlullâh’ın ashabı onun bu yaptığını –bu esnada çok kimse öldüğünden- hoş görmediler. “Ben sarığımı aramıyordum. Sarığımdaki Resûlullâh’ın mübârek saçının bereketinden mahrum kalmamak ve müşriklerin eline geçmemesi için böyle yaptım.” Dedi.

  *Bir adam, Ömer bin Abdulaziz’i Hz. Muâviye’den üstün tutarak “Ömer bin Abdulaziz’in yanında Muâviye nerde kalır?” dedi. Muafi bin İmran öfkelendi. “Hiç kimse Resûlullâh’ın ashabı ile mukayese edilemez. Hz. Muâviye Resûlullâh’ın sahabîsi, kayın biraderi, kâtibi ve bilhassa Kur’ân-ı Kerîm ayetlerini yazan vahiy kâtibidir.” Dedi.

  *Horasa sultanlarından Saffar öldükten sonra onu rüyâda gördüler ve „Allâh sana ne yaptı?“ diye sordular. „Beni affetti“ dedi. „Seni niçin affetti?“ dediler. „Bir gün bir dağın zirvesine çıkmıştım. Askerimin çokluğu hoşuma gitti de ‘Keşke ben de Resûlullâh’ın yanında bulunsaydım da bu ordu ile ona yardım edebilseydim’ diye temenni ettim. Allâh bunun için beni affetti.” Demiştir.

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Peygamber efendimiz allah tarafından gönderilen son peygamberdir. o bu dünyaya rahmet dağıtmak için gelmiştir. peygamber efendimiz insanları allah yolunda ilerlete bilmek için çok çaba harcamış ve çok acılar yaşamıştır. ama hiç bir zaman per-s etmemiştir. ve bir kişi bile olsa onu cehemnnem ateşinden korumak için mücadele ederdi. böyle birine hayranlık duyup sevmemek mümkün mü .
+ Yorum Gönder