+ Yorum Gönder
Peygamberlerimiz – Siyer ve Hz.Muhammed Forumunda hz.muhammed in kısa hayatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. vagrant_girl
  Üye

  hz.muhammed in kısa hayatı
  Hz.Muhammed in Kısa Hayatı

  İyi şeyler kötü şeylerle, iyi değerler kötü değerlerle karışarak neyin ne olduğu anlaşılamaz bir hâle geldiğinde, Araplar, “Habil, Kabil ile karıştı” derler. Çağımızda iletişim araçları o kadar gelişti, o kadar çeşitlendi ki, dünyanın her bir yanından sayısız kültürleri ve o kültürlerin değer yargılarını, hayat tarzlarını, dünya görüşlerini evlerimize kadar getiriyor.
  Adeta bir köy halkı gibi onlarla iç içe beraber yaşıyoruz. Belki iyi yanlarından yararlanıyoruz ama kötü yanlarından da etkileniyor, şuursuzca onları taklide yeltenebiliyoruz. Ve böylece farkına varsak da varmasak da, karma ve biraz da karışık yeni bir kültür, yeni bir hayat tarzı, yeni bir anlayış oluşuveriyor toplumumuzda. İşte bu noktada Habil, Kabil’le karışıyor.


  Allah Resulü Hz. Muhammed (s.a.v.) suretçe insanların en güzeli olduğu gibi siretçe de en mükemmeli idi. Bütün güzel sıfatlar O’nun üzerinde temayüz etmişti. Yerdekiler O’na çok övülmüş (Muhammed) göktekiler O’na en çok övülen (Ahmed) dediler. O; nurdu, seçilmişti, en güzeldi, övülmüştü, mütevekkildi, şefkatliydi, elçiydi, adildi, cesurdu, rahmetti, bereketti, azizdi. O, Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) idi.*Bu günlerde her yerde İnsanlığın İftihar Tablosu konuşuluyor. O’nun kokusu sanki her yanımızı sarmış gibi. Gazetelerde O.. dergilerde O.. televizyonlarda O.. konferanslarda O.. evlerimizde O.. gönüllerimizde O.Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), bir güneş gibi insanlık semasında doğmuş, bütün dünyaya ışıklarını saçmış ve kıyamete kadar da saçmaya devam edecektir.Allah Resûlü, fevkalâde bir tevazu insanıydı. Zaten büyüklerde, büyüklüğün alâmeti tevazu; küçüklerde küçüklüğün alâmeti ise, gurur ve tekebbürdür.[1] O, tevazuu nispetinde büyüyordu. Evet O büyüktü, onun için de mütevazi idi.“Kim tevazu ederse, Allah (celle celâluhu), onu yüceltir; kim de büyüklenirse, Allah (celle celâluhu) onu zelil eder, alçaltır.”[2] diyor ve bunu hayatında da gösteriyordu. Herkes O’ndaki engin tevazua bakıyor ve büyüklüğün ne demek olduğunu anlıyordu. Read the rest of this entry »
  Salât ve selam Senin içindir ‘Ey Nebî!’
  * * * * * * * * * * Nisan 14th, 2008 * * * * * * * * * * * * * * * * *0* * * * * * * * * * * * * * * * * * *Efendiler Efendisi’ne (sas) her fırsatta salât u selam getirmemiz ona karşı vefamızın gereğidir. Çünkü, salât u selamlarla onu her anışımız, hem onun peygamberliğini bir tebrik, hem getirdiği saadet-i ebediye müjdesine karşı bir teşekkür ve hem de bildirdiği fermanlara itaatimizi ve biatımızı yenilememiz manasına gelmektedir. Efendiler Efendisi’ne salât u selâm okumakla, ahd-ü peymanımızı yenilemiş, ümmeti arasına bizi de dahil etmesi isteği ile kendisine müracaat etmiş oluyoruz. “Seni andık, Seni düşündük; Allah Teala’ya Senin kadrini yüceltmesi için dua ve dilekte bulunduk” demiş ve “Dâhilek ya Rasulallah / Bizi de nurlu halkana al ey Allah’ın Rasulü!..” talebimizi tekrar ederek onun engin şefkat ve şefaatine sığınmış oluyoruz. Salât u selama Efendimiz’den daha çok biz muhtaç bulunuyoruz. Read the rest of this entry »  Kur’ân, Peygamber sözü olamaz mı?
  * * * * * * * * * * Nisan 13th, 2008 * * * * * * * * * * * * * * * * *0* * * * * * * * * * * * * * * * * * *Kur’ân, Peygamberimizin (sav) beyânı olamaz mı? Değilse nasıl isbât edilir?Bu mevzuda şimdiye kadar, hiçbir tereddüde, hiçbir şüpheye meydan bırakmayacak şekilde, pekçok şey söylenmiş ve pekçok şey yazılmıştır. Biz, sual-cevap sütununun müsaadesi ölçüsünde ve hülâsa mahiyetinde birkaç ana başlığı zikretmekle yetineceğiz.Kur’ân-ı Kerim’in, Efendimiz veya başka biri tarafından tertib edildiği iddiası birkaç gözü dönmüş cahiliye insanıyla, günümüzün, Kur’ân düşmanı müsteşrikleri tarafından sık sık ortaya atılan bir mevzudur ve bununla bilgisiz, görgüsüz kimselerin zihinlerinin bulandırılması hedeflenmektedir.
  Soru: Efendimiz (sav)’in Ashab-ı kirama sevgisi ve bu sevginin sebepleri adına neler söyleyebiliriz?Cevap: Efendimiz (sav)’den önceki peygamberler de bir ölçüde, kendilerine arka çıkan, dâva ve hizmetlerinde onları destekleyen ümmetlerine karşı alâka duymuş ve onları sevmişlerdir. Nasıl sevmeyecek, nasıl muhabbet beslemeyecekler ki, bu kimseler, en zor anlarda bile onları yalnız bırakmamışlardı. Ancak Efendimiz (sav)’le diğerleri arasında şöyle bir fark vardı. Hâtemü’l-Enbiya (sav)’dan önce bir peygamber vefat edince ekseriyetle başka bir peygamber gelir ve işe vaziyet ederdi. ınsanlığın ıftihar Tablosu (sav)’ndan sonra ise, bu misyonu başta Sahabe olmak üzere ümmetin evliyası yüklenmiştir
  Sonsuz Nur, Fethullah Gülen, Nil Yayınları.Kainatın Efendisi Peyamberimizin Hayatı, Salih Suruç, Nesil Yayınları.İslam Peygamberi, Muhammed Hamidullah, ırfan Yayınları.Çöle ınen Nur, Necip Fazıl, Büyük Doğu Yayınları.Fikhu’s-Sire, Said Ramazan el-Bûtî, Gonca Yayınları.Rahmet Peygamberi, Ebu’l-Hasen en-Nedvî, ız Yayınları.Son Peygamber, Muhammed Ebu Zehra, Kitabevi.Hz Peygamber’in Hayatı, Mevdudi, Pınar Yayınları.Za’dül-Mead, ıbn-i Kayyim, Pınar Yayınları.Peygamberin Yanılma Meselesi, ıbrahim Canan, Rağbet Yayınları.Hatemü’l-Enbiya, A. Himmet Berkî, Diyanet Yayınları.Hz. Muhammed’in Hayatı, Martin Lings, ınsan Yayınları. 2. Buğlem
  Devamlı Üye

  Peygamber Efendimiz doğmadan önce zaten onun son ahir zaman Peygamberi olacağı ile bilgileri ondan önceki Peygamberler haber vermiştir. Peygamber doğmadan babası vefat etmiş doğduktan sonra 6 yaşında iken de annesi vefat etmiştir bu yüzden Peygamberimiz hem yetim hemde öksüz kalmıştır ona dedesi bakmış ancak dedesi vefat etmeden onu amcasına emanet etmiştir. Peygamberimiz kişiliği ve ahlakı ile herkes tarafından çok sevilen ve güvenilen biri olmuştur.
 3. Zeynep
  Görevli Bayan Üye
  Peygamber efendimiz iyi niyetiyle güzel ahlakıyla biliniyor çocuk ve yaşlılara daima hoş görülü davranırdı herkese örnekti
+ Yorum Gönder


dib yayınları peygamberimizin hayatı özet,  dib yayınları peygamberimizin hayatı,  hz muhammedin çok kısa hayatı