+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve İç Anadolu Bölgesi Forumunda Kısaca ankaranın tanıtımı Kısa Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Kısaca ankaranın tanıtımı Kısa
  Kısaca Ankara

  Ankara’ya hâkim bir tepenin üzerinde kurulmuş olan ve zaman içinde kentin simgesi haline gelen Ankara Kalesi'nin ilk yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. M.Ö. 2. yüzyılda Galatlar zamanında var olduğu bilinen kale daha sonra Romalılar döneminde onarım görmüştür. İç ve dış kale olmak üzere iki kısımdan oluşan kalenin iç surları büyük bir olasılıkla 7. yüzyılda Bizanslılar tarafından inşa edilmiştir. Daha sonra Arap saldırıları sırasında çok tahrip olan kale 9. yüzyılda Bizanslılar tarafından yeniden onarılmıştır. Dış surların ne zaman eklendiği kesin olarak saptanamamıştır. Kale 1073'te Selçukluların, 1101'de Haçlıların eline geçmiştir. 1227'de yeniden Selçukluların eline geçen kale bu dönemde ve onu takip eden Osmanlılar döneminde çeşitli onarımlar görmüş, son yıllarda yapılan restorasyon çalışmalarıyla sağlamlaştırılmıştır

  Geniş bir yer tutan 20 kuleli dış kaleden bugüne çok az şey kalmıştır. Dış kalede kuleler dörtgen şeklinde olup iki kapısı vardır. Bunlar batıdaki Dış Kale Kapısı ve güneydeki Hisar Kapısı’dır. Hisar Kapısı’nın üzerinde İlhanlılara ait 1330 tarihli bir yazıt bulunmaktadır. İç kale yaklaşık bir dikdörtgen şeklinde olup, kısmen Ankara taşı, kısmen de karışık malzemeden yapılmıştır. İç kale yükseklikleri 14-16 m. arasında değişen 42 kuleden oluşmaktadır. Kuleler beşgen şekildedir. İç surların kuzeybatı kısmında Selçuklular dönemine ait bir yazıt bulunmaktadır. Kalenin en yüksek yeri kuzeyde, denizden 978 m. yükseklikteki Akkale’dir. Bugün kale içinde Osmanlı Ankara’sının 17. yüzyıldan itibaren ayakta kalmış birçok Ankara evi ve Alaaddin Camii bulunmaktadır.

  Kalecik Kalesi

  Kalecik Kalesi, Çankırı'ya giden yol üzerinde Ankara'dan 78 km. uzaklıktadır. Bizans devrine tarihlenen kale, modern kasabaya hâkim olan simetrik koni biçimli bir tepenin üzerine kurulmuştur. Güneybatısındaki dağlara bir sırtla bağlanır ve Kızılırmak’a doğru uzanan ovada tek başına yükselmektedir.

  Resmin boyutu 7% (600x389) düşürüldü. Resmi orjinal boyutunda (640x414) görmek için buraya tıklayınız. Resmi yeni pencerede açmak için üzerine tıklayınız.

  Akköprü
  Varlık Mahallesi önünde ve Ankara Çayı üzerinde olup, Ankara'nın en eski köprüsüdür. 1222 yılında Selçuklu Hükümdarı I.Alaaddin Keykubat tarafından Ankara Valisi Kızılbey zamanında yaptırılmıştır. Bugün sağlam bir durumda bulunmakla beraber dar bir köprü oluşu ve bugünkü kullanılan geniş yolun dışında kalışı nedeniyle işlerliğini yitirmiştir. O zamanlarda Batı Anadolu'yu Ankara'ya bağlayan yolun üzerinde idi. Eskiden Ankara'dan askere ve hacca gidenler bu köprünün başında ayrılık ağıtları söylenerek uğurlanırdı. Kesme bazalt tasından yapılmıştır. Yedi adet sivri kemerden meydana gelmiştir. Batı yönünde biri silik iki yazıt yer almaktadır

  Suluhan

  Hacı Doğan Mahallesi’nde, Suluhan Sokağı’ndadır. 1685 yılında Şeyhülislam Mehmet Emin Bey tarafından Zincirli Camii’ne vakıf olarak yaptırıldığı sanılmaktadır. İki kısımdan oluşan Suluhan'ın birinci kısmı kareye yakın dikdörtgen planlı, ortası avlulu ve iki katlıdır. Bu bölümde sadece doğu ve güney cephedeki dükkânların pek azı günümüze gelmiş, batı ve kuzey cephelerdeki binalar tamamen yıkılmış, sadece dış duvarları kalmıştır. Kalıntılardan hanın iç avlusunun dört kenarda ayaklar üzerinde sivri kemerli revaklarla çevrilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Revaklar arkasında odalar sıralanmaktadır. Güney uçta yer alan ikinci kısım tek katlıdır ve daha dardır. Tamamı toprak altında kalan ikinci kısmın ahırlar ve depolara ayrıldığı tahmin edilmektedir. Her iki kısımda da duvarlar moloz taştan yapılmıştır. Hanın batı kenarında üç bölümlük küçük bir arasta bulunmakta olup, her bölüm kalın beşik tonozlarla örtülmekte ve yanlarda küçük dükkânlar yer almaktadır

  Çengel Han : Kale altında ve Atpazarı Meydanı Sefa Sokak’ta bulunmaktadır. Kitabesinden 1522 tarihinde yapılmış olduğu anlaşılmaktadır.  Zağfiran (Safran) Hanı : Atpazarı’ndadır ve Hacı İbrahim Bin Hacı Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Vakfiyesi 1512 tarihinde düzenlendiği için, bu tarihlerde yapılmış olduğu anlaşılmaktadır. Hanın yarısı mülk, yarısı vakfa aittir. İçinde bir mescit yer almaktadır.

  Eski Hamam : Eski Hamam, Gazi Lisesi’nin tam karşısında yer almaktadır. Oldukça harap durumda olan hamamın soyunmalığı tamamen yıkılmış olmasına mukabil soğukluk ve sıcaklık, külhan dahil olmak üzere ayakta durmaktadır. Eserin mimari yapısı ve tekniği itibariyle 15. yüzyıla ait olduğu tahmin edilmektedir. Restore edilmektedir.

  Karacabey Hamamı : Karacabey Hamamı Talat Paşa Bulvarı üzerinde olup, 1444 tarihinde yapılmıştır. Çifte hamam şeklindeki yapı batı kısmında birbirine bitişik soyunmalıkları, doğu kısmında ise batıdakilere göre daha değişik inşa tarzı gösteren sıcaklık ve halvetleriyle birlikte bütünü kareye yakın büyük bir dikdörtgen meydana getirmektedir. 2. Ziyaretçi

  ANKARA;
  Yüzölçümü: 25.706 km2.
  İlçeleri: Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Akyurt, Ayaş,Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar.
 3. Gizliyara
  FoRuMaciL Security
  İlde seri bir kara iklimi egemendir. Kışlar soğuk ve yağışlı, yazlar sıcak ve kuraktır. Yaz ve kış arasındaki ısı değişiklikleri fazladır. Ankara Meteoroloji İstasyonu’nun uzun süreli gözlemlerine göre, yıllık ortalama sıcaklık 117°C’ dir. En soğuk ay 0.2°C ortalamayla ocak, en sıcak ay 27.6°C ortalamayla ağustostur. Yazın, gündüzlerin aşın sıcaklığına karşın, gecelerin serin geçmesi, yaz ayları ortalama sıcaklığını düşürmektedir. İlde gündüz ısı değişiklikleri de oldukça yüksektir. İlkbahar kısa sürer ve kıştan yaza birden geçilir. Sonbaharda geceler serin olmakla birlikte, yaz günlerinin sıcaklığı sürer. İklimin karasal özelliği, termometrenin kışın çok alçalmasına, yazın da çok yükselmesine neden olur: 40°C (ölçüldüğü tarih 1961), en düşük sıcaklık değeri -24.9°C’dir (ölçüldüğü tarih 1961). Yıllık ortalama yağış tutarı 371.6 mm’dir. Aralık, ocak, nisan, mayıs yağışın yüksek; temmuz, ağustos, eylül en düşük olduğu aylardır.

  Doğal bitki örtüsü, yükselti ve yağış koşullarına bağlı olarak yer yer değişiklikler gösterir. Ormanlık alanlar, daha çok ilin kuzey ve kuzeybatısında, Batı Karadeniz Bölümü içinde yer alan kesimdedir. Bunlar çoğunlukla kuru orman topluluklarıdır. Kuzeyde 950-1.000 m’den sonra dağların eteklerine doğru meşe çalılıklarıyla başlayan bitki örtüsü, yükseklerde, karaçam ve sarıçamlardan oluşan iğne yapraklı ağaçlara dönüşür. Güneyde, ovalar ve yaylalar ise doğal bozkır alanlarıdır. Güneydoğuda Küre Dağı’ndaki meşe topluluklarıyla Balâ çevresinde meşe ve karaçamlardan oluşan küçük orman kalıntıları, bugün ormansız olan alanların daha önce ormanlarla kaplı olduğunu gösterir. Haymana çevresindeki tuzlu topraklar da tuscul (halofit) bitkilerle kaplıdır.
+ Yorum Gönder


ankarayı tanıtan kısa yazı,  ankaranın tanıtımı kısa,  ankaranın kısaca tanıtımı,  ankaranın kısa tanıtımı,  ankarayı anlatan kısa yazı,  ankarayı tanıtan yazı