+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve İç Anadolu Bölgesi Forumunda Karaman manileri - Karaman halk manileri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Karaman manileri - Karaman halk manileri
  Karaman halk manileri

  Kara kara kazanlar, Kara yazı yazanlar, Cennet yüzü görmesin, Aramızı bozanlar
  *
  İğne ile kuyu kazdım, İçine düşeyazdım, Ayrılık mektubunu, Hem ağladım hem yazdım
  *
  Mendilim dalda kaldı, Gözlerim yolda kaldı, Ela gözlü sevdiğim, Bilmem nerede kaldı
  *
  Yazı yazdım yaz idi, Kalemim kiraz idi, Kusura bakma emmioğlu, Mürekkebim az idi
  *
  Kara koyun kuzuludur, Boynuzları yazılıdır, Çok bekletme Mehmet Ağa, Bacaklarım sızılıdır
  *
  Eski Cami direk ister, Söylemeye yürek ister, Benim karnım toktur ama, Arkadaşım börek ister
  *
  Fasulye fasıl olur, Yemesi nasıl olur, Anne beni eversen, Bak geçim nasıl olur
  *
  Sepet sepet yumurta, Sakın beni unutma, Unutursan küserim, Mektubumu keserim
  *
  Maydanoz ot değil mi, Yaprağı dört değil mi, Ben yârimden ayrıldım, Bu bana dert değil mi?
  *
  Karyolanın yayları, Ben sayarım ayları, Babam gelecek diye, Hazırladım çayları
  *
  Kaleden indim bu gün, Elimde kaynar güğüm, Ne vefasız yar imiş, Ne dün geldi, ne bugün
  *
  Kızın adı Melek'tir, Entarisi bir tekdir, Yakası açık olan, Sevdalıyım demektir
  *
  Elbisesi dar gelir, Dar sokaktan yar gelir, Ellemeyin yârime, Ayda yılda bir gelir
  *
  Damda durma oğlan, Bıyığın burma oğlan, Beni sana vermezler, Gönlünü yorma oğlan
  *
  Bahçelerde ısırgan, Gâvur değil, Müslüman, Uzat dilin öpeyim, Yemin ettim ısırmam
  *
  Portakal dilim dilim, Sevdiğim adın Selim, Selim benim olunca, Olurum telli gelin
  *
  Manava ayva gelmiş, Parası fazla gelmiş, Çok çalışın oğlanlar, Kızlara da zam gelmiş
  *
  Toplu iğnemin boladı, Sarığını kim doladı, Beş yüz asker içinde, Gönlüm seni diledi
  *
  Ben kalede kışlarım, Kırmalı mendil işlerim, Senin gibi besteciyi, Kirmanımda koşlarım
  *
  Arabası dört teker, Düz ovada sap çeker, Bekâr kalan oğlanlar, Gece gündüz ah çeker
  *
  Ben bir altın kutuyum, Yar yanında mutluyum, Verin benim yârimi, Üç gündür oruçluyum
  *
  Keklik gelir seke seke, Ayağında gümüş toka, Ben annemden ayrılmazdım, Ayırdılar çeke çeke
  *
  Tilki girdi kümese, Tavukları yemese, Genç kızların koynuna, Sakallılar girmese
  *
  Dilbeyandır köyümüz, Buz gibidir suyumuz, Kendimiz köylü ama, Şehirlidir huyumuz
  *
  Dağlarda ardıç kurusu, Dibinde keklik sürüsü, Yok mu bunun hiç kimsesi, Yoksa garip misin güzel
  *
  Iraftaki siniler, Piske vursam iniler, Askerdeki yârimin, Kulakları çiniler
  *
  Karyolanın yayları, Sayıyorum ayları, Yarim gelecek diye, Sayıyorum ayları
  *
  Makarada ipliğim, Asıyada benim kekliğim, Hiç aklımdan çıkmıyor, Kel satıdan çektiğim
  *
  Kiremit, kiremit gezerim Kiremitleri ezerim Çok konuşma kaynana Patates gibi ezerim
  *
  Dama çıktım dam iki, Yıldız saydım oniki, Ellerin yâri gelmiş, Hani bizim kör tilki
  *
  San kavun dilimi, Kim dokudu kilimi, Vallah billâh olacam, Mülazımın gelini
  *
  Mani benim ezberim, Kan ağlıyor gözlerim, Ben o yârin yolunu, Ölüne dek beklerim
  *
  Dereler akmasaydı, Gün gibi doğmasaydı, Ölüm Allah'ın emri, Ayrılık olmasaydı
  *
  Hay aparız, aparız, Gökten yıldız kaparız, Oruç tutmayanları, Kümeslere tıkarız
  *
  Meşe meşeye benzer, Meşe kamışa benzer, Şu Burunoba kızları, Gümüş kâseye benzer
  *
  Tarlaya soğan ekerler, Ekerler de biçerler, Gurbete giden kızın, Gözüne sürme çekerler
  *
  Karadağ’da kar kalmadı, Yüreğimde yağ kalmadı, Daha yazacağım çok idi, Mektubumda yer kalmadı
  *
  Oğlan gider oduna, Ali derler adına, Ali'ye bir kız bulduk, Ayşe derler adına
  *
  Aş yedim dilim yandı, döküldü kilim yandı, Ben kilimde değilim, Bahçede gülüm yandı
  *
  Karşıdan gelen oğlan, Kakülü sarkan oğlan, Gece gelme gündüz gel, Horozdan korkan oğlan
  *
  Yayla yolu bükülür gider, Zülüf gerdana dökülür gider, Bir yiğitte sevdiğin olmazsa, Ah çektikçe beli bükülür gider
  *
  Ev üstünde kedi gezer, Gezdikçe kiremit ezer, Mecik vurdum kafasına, Gözlerini bana süzer
  *
  Tokatın direği burmalı Altında divan kurmalı Bu evden bir çevre çıkacak Dört ucu birden sırmalı
  *
  Davuluma vurdum zırladı, Elimden mecik fırladı, Daha çok mani söyleyecektim, Arkadaşım beni zorladı
  *
  Kara koyun kuzuludur, Boynuzları yazılıdır, Çok söyleyeceğidim amma, Dizlerim sızılıdır
  *
  Çeşmeye kova koydum, Damla damla dolacak, Benim sevdiğim yârim, Şoför oğlan olacak
  *
  Bezeyi bezeledim, Siniye dizeledim, Anneciğim gözün aydın, Ben yâri tazeledim
  *
  Mani demeye geldim, Kaymak yemeye geldim, Meramım kaymak değil, Yâri görmeye geldim
  *
  Çini tabakta badem, Sarardım soldum neden, Çıktım yollara baktım, Ne gelen var, ne giden
  *
  Karşıdan gelen atlı, Altında kilim katlı, Annen baban sağ olsun, Hepsinden yer tatlı
  *
  Daldan dala atladım, San çiçek topladım, Çiçeklerim döküldü, Dere aldı götürdü
  *
  Dere boyu çalılık, Derede olur balık, Gel güzelim buraya, Bakma yüzüme alık
  *
  Eriği dalda koyan, Gözümü yolda koyan, Cennet yüzü görmesin, Bizi bu hale koyan
  *
  Arpa ektim biçemem, Yolum dardır geçemem, Yıldız kadar kız olsa, Gene senden geçemem
  *
  prüden geçemedim, Az doldur içemedim ,Sen benden geçtin amma, Ben senden geçemedim
  *
  Bir teneke ağızım var, Yazılacak yazım var, Demeye utanıyom, Şu oğlanda gözüm var
  *
  Balı pekmez mi sandın, Küpünden çıkmaz mı sandın, Büyüğün durur iken, Küçüğün gitmez mi sandın
  *
  Evimizin ardı yoldur, Gel testini burda doldur, Ayda yılda selam göndür, Kayıl oldum arkadaşım
  *
  Evimiz önü pınar, Dallarında bülbül oynar, Eyi geçin arkadaşım, Sonra eller seni kınar
  *
  Yaylaların çimen özü, Etrafı palaz izi, Bu ellerin kötü sözü, Ne deyelim a kardaşım
  *
  Evimizin önü asma, Asmanın dalma basma, Ben etmedim Allah etti, Gadın abam bana küsme
  *
  Irafa fincan koydum, İçine mercan koydum, Kaynanamın adını, Kuyruklu sıçan koydum
  *
  Yayladan geldim yorgunum, Ben bu feleğe dargınım, Yorgun değil ırgınım, gel güzelim oynayalım
  *
  Aş dediler, aştım dağı İç dediler, içtim ağı Yıkılası gurbet dağı, Bizi birem, birem etti
  *
  Keçi bağladım meşeye, Tıkır tıkır gevşeye, Benden ağır selam söylen, Güzel gözlü Ayşe'ye 2. BANGÜ
  Bayan Üye

  karaman iline ait manilere örnek olarak amda kürek kırıldı Kız oğlana vuruldu Oğlan almam dedikçe Kız oğlana sarıldı verilebilir
+ Yorum Gönder