+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve İç Anadolu Bölgesi Forumunda Ankara'nın Gezilecek Yerleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Ankara'nın Gezilecek Yerleri

  Ankaranın Tarihi ve Turistik Yerleri
  Ankara ili tarihi eserleri ve tabii güzellikleri bakımından oldukça zengindir Çok eski devirlerden zamanımıza kadar gelen çeşitli devirlere ait tarihi zenginliklerin başlıcaları şunlardır :

  Ankara Kalesi: Frigya Kralı Midas tarafından MÖ sekizinci asırda yaptırılan kalenin; Galatlar, Romalılar, Bizanslılar ve İslam orduları tarafından genişletildiği, Selçuklular tarafından tamir edildiği biliniyor Kalede Hititlere ait eserlerin bulunuşu, Hititler zamanında yapıldığına işarettir Eshab-ı kirama ait çok sayıda kabirlerin bulunduğu, fakat zamanla izlerinin kaybolduğu tahmin edilmektedir Ankara kalesinin iki burcu vardır Kuzeyde’ki burç kısmen tamir görmüştür Burada Türk bayrağı dalgalanır Güneydeki burç ise tamire muhtaçtır Kaleden Ankara şehrinin yüzde doksanını seyretmek mümkündür

  654 senesinde İslam ordusu Ankara Kalesini fethetmiş, Harun Reşid zamanında ise Ankara ilinin tamamı Bizanslılardan alınmıştır Ancak 1101’de tekrar Bizansın eline düşmüş, 1073’de ise Selçuklular kaleyi ve şehri yeniden almışlardır

  Ankara Kalesi başlı başına bir tarihtir Kale iç ve dış olarak iki kısımdır Dış kale eski Ankara’yı yürek biçiminde kuşatır İç kale dört katlıdır Ankara taşı ve spoliyen taşından yapılmıştır Dış kapı ve Hisar kapısı olarak iki kapısı ve 42 kulesi vardır Kalede 17 asırda 86 top, 170 çeşme ve 3 bin kuyu vardı Deniz seviyesinden yüksekliği 978 metredir

  Eskiden Ankara kalesinden inen surlar ovaya kadar yayıldığından, eski Ankara, surlar içinde kalırdı Bugün bu surlardan hiç eser kalmamıştır Eski Ankara’da dar sokaklar, dik ve kıvrıntılı yollar, ker*** ve ahşap evler çoğunluktadır Son senelerdeki hızlı şehirleşme sebebiyle, eski Ankara’ya ait evler, mezarlıklar, çeşmeler, hatta cami ve medreseler kaybolup gitmiştir Eski Ankara; Hacıbayram, Çankırı Kapı, Ulus ve İtfaiye Meydanı, Erzurum Caddesi ve Kayabaşı Mahallesi ile sınırlıydı

  Elmadağ menbaları muntazam kanallarla eski Ankara’ya ve hatta şehrin kale kısmına kadar çıkartılmıştır Kayaş vadisi ve Üregel köyü civarındaki Hanım Pınar’ı, Cebeci ve alt kısmının su ihtiyacını karşılamıştır Şehirde valilik yapan Abidin Paşa ise Atpazarına su çıkartmıştır Eskiden bugünkü Ulus Meydanında büyük bir mezarlık bulunuyordu Eski Ankara’dan birkaç cami ve eser hariç, hemen hemen hiçbir şey kalmamıştır

  Evliya Çelebi’nin kaleminden Ankara şöyle anlatılır: “6600 kadar mamur hanesi vardır 200 aded sebili, 200 dükkanı bulunur Süslü bir bedesteni, dört tane zincirli kapısı vardır Çarşılarının ekserisi yüksek yerlerde kurulmuştur Uzun çarşı, Atpazarı, Kalealtıpazarı çok kalabalık olan pazarlardandır Ana caddeleri, mahalle arası sokaklarına temiz, beyaz taştan yapma kaldırım döşelidir Ayan ve eşrafı bilgin, şairleri çok fazladır Bini aşkın iyi yetiştirilmiş ve Kur’an-ı kerimi ezberinde tutabilen çocukları bulunmaktadır Kadınları rengarenk yumuşak ferace giyip, gayet edepli gezerler Tiftik keçisinin pastırması lezzetli ve nefis kokuludur Çünkü keçileri, dağlarında pırnar yaprağı yerler Tiftik keçisi beyaz, süt gibi olup, onun gibi beyaz bir mahluk dünyada yoktur”

  Gavur Kalesi: Haymana yakınında olup, Hitit devrinden kalmadır MÖ 1450’de yapılmıştır, üzerinde Hitit kıyafetlerini belirten kabartmalar yer almaktadır

  Kalecik Kalesi: Kalecik ilçesindedir Romalılar devrinden kalmadır Sarp bir tepe üzerindedir

  Camiler: Selçuklu ve Osmanlı devirlerinden kalma çok sayıda cami vardır Meşhur camilerden bazıları şunlardır:

  Hacı Bayram Camii ve Türbesi: 1427’de büyük alim Hacı Bayram-ı Veli tarafından Hemedanlı Ebu Bekr Mehmed’e yaptırılmış ve 16 asırda Mimar Sinan tarafından tamir edilmiş, zarif bir de minare eklenmiştir Caminin yanında bulunan Hacı Bayram-ı Veli ve yakınlarının bulunduğu türbe, 1947’de yapılmıştır Caminin mihrabı açık mavi ve siyah çinilerle süslüdür Ceviz oymalı minberi beş köşeli yıldız motifleriyle işlidir Ahi Şerafetullah türbesi ise caminin karşısında bulunmaktadır

  Ahi Elvan Camii: Samanpazarı semtindedir 1382’de Ahi Elvan Mehmed Bey tarafından yaptırılmıştır Sultan Çelebi Mehmed 1413’te camiyi tamir ettirmiştir Ceviz oyma minberi, Türk oymacılığının şaheseridir

  Alaaddin Camii: Ankara Kalesi içinde 1198’de Selçuklu Sultanı İkinci Kılıçarslan’ın oğlu ve Ankara valisi olan Muhiddin Mes’ud Şah tarafından yaptırılmıştır Önünde tarihi bir çeşme vardır 1361’de Lülü Paşa, 1434’te de Şerife Sünbül Hanım tarafından tamir ettirilmiştir Ankara'nın en eski camisidir Ceviz ağacından yapılmış olan minberi, Türk oyma sanatının nadide eserlerindendir

  Aslanhane (Ahi Şerafeddin) Camii: Atpazarı semtindedir 1290’da Ahi reislerinden Şerafeddin tarafından yaptırılmıştır Dış duvarlarında bulunan arslan figürleri yüzünden bu isim verilmiştir

  Cenabi Ahmed Paşa Camii (Yeni Cami): Öncebeci semtinde olup, 1566’da Anadolu Beylerbeyi Cenabi Ahmed Paşa tarafından yaptırılmıştır Yeni Cami ve Ahmediye Camii adlarıyla da tanınır 1802, 1887 ve 1940’da tamir görmüştür Beyaz mermerden yapılmış minber ve mihrabı çok güzeldir Caminin sol tarafında bulunan türbelerde Azimi ve Cenabi Ahmed Paşa türbeleri yer alır

  Hacı Musa Camii: Demirtaş Mahallesinde olup, 1461’de Hacı Musa tarafından yaptırılmıştır 1923’de tamir gören cami, dikdörtgen şeklinde ker*** duvarlıdır

  İki Şerefeli Cami: Ulucanlar semtindedir 1674’te Resul Efendi tarafından yaptırılmıştır Bu yüzden Resul Efendi Camii diye de bilinir Minaresi iki şerefeli olduğu için bu ismi almıştır

  Karacabey Camii: 1440’ta İkinci Muradın komutanlarından Karacabey tarafından Mimar Ebubekir oğlu Ahmed’e yaptırılmıştır Caminin yanında bir imaret bulunur Bu yüzden İmaret Camii diye de bilinir Bahçenin sağ tarafında Karacabey'in türbesi vardır

  Karanlık Mescid: On altıncı yüzyılda Elhac Hasan tarafından yaptırılmıştır Sabuni Mescid adıyla da anılır Küçük mihrabı geometrik desenlerle süslüdür Kapısı ile kitabesi, İstanbul Türk-İslam Eserleri Müzesinde bulunmaktadır

  Saraç Sinan Mescidi: Atpazarı’ndadır Sultan İkinci Gıyaseddin zamanında 1288’de Elhac Siraceddin tarafından Mimar Yusuf bin Kulhasan’a yaptırılmıştır Caminin yanındaki türbede sekiz sanduka vardır

  Zincirli Cami: 1687’de Şeyhülislam Ankaralı Mehmed Emin Ankaravi tarafından yaptırılmıştır 1879, 1911 ve 1937 yıllarında üç kez tamir görmüştür Alt kısmı kırmızı Ankara taşından yapılmıştır Üst kısmı tuğla, çatısı da ahşaptır Minberi çiçek ve geometrik şekillerle süslenmiştir

  Bünyamin Camii: Alaş’tadır On altıncı asırda Şeyh Bünyamin Ayaşi için yapılmıştır Caminin kuzeydoğusunda Şeyh Bünyamin’in türbesi vardır

  Akşemseddin Camii: Beypazarı’nda, Şeyh Akşemseddin adına yaptırılmıştır Bir kaç defa tamir görmüştür Minaresi tek şerefelidir Alt katında dükkanlar vardır

  Kurşunlu Cami: Beypazarı’nda Sadrazam Nasuh Paşa tarafından 17 yüzyılda yaptırılmıştır Kubbesi kurşunlu olduğu için bu isimle anılmaktadır

  Maltepe Camii: Cumhuriyet devrinde yapılmış olup, klasik Osmanlı mimari özelliklerini taşır

  Kocatepe Camii: Yeni yapılan camilerdendir 1967 senesinde inşasına başlanan cami, 1986’da ibadete açıldı 3500 metrekarelik bir alanı kaplayan caminin bir konferans salonu, kitaplığı, çarşısı ve büyük bir otoparkı vardır Türkiye’nin namaz kılma alanı olarak en büyük camisidir

  Türbeleri: Ankara’da bulunan türbeler taş ve tuğladan yapılmış sade türbelerdir Başta Hacı Bayram-ı Veli hazretleri olmak üzere, Ahi Şerafeddin, Gülbaba, Karyağdı Karacabey, Yörükdede, Şeyh Behaeddin, Kesikbaş, Ahmed Taceddin, Şeyh Sadreddin, Şeyh Mustafa Karababa ve Kadı Çelebi türbesi bulunan büyük zatlardan bazılarıdır

  Hanlar: Ankara’da çok sayıda han vardır Kurşunlu (Mahmud Paşa) Kervansarayı, Yeni Pirinç Hanı, Çengelli Han, Çukur Han, Taşhan, Bakırhan, Suluhan, Tuzhan, Pembehan, Attarbaşıhan, Nasuhpaşahanı ve Ayazaik bunlardan başlıcalarıdır Bugün bu hanların çoğu yıkıntı halindedir

  Hamamlar: Ankara’nın çeşitli yerlerinde tarihi hamamlar vardır Bunlardan bazıları şunlardır: 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Ankara ili tarihi ve doğal güzellikler bakımından zengin bir ildir. Ankara ilinde tarihi Hacı Musa Camii,Kocatepe Cami, Maltepe Camii,Karanlık Mescid, Hacı Bayram Camii ve Türbesi,Hacı Bayram Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Ankara Kalesi eski TBMM ve Anıtkabir gezilip görülmeye değer yerlerdir.
+ Yorum Gönder