+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve İç Anadolu Bölgesi Forumunda İç Anadolu Bölgesinin Yaşayış Biçimi nasıldır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  İç Anadolu Bölgesinin Yaşayış Biçimi nasıldır
  İç Anadolu Bölgesinin Yaşayış Biçimi

  İç Anadolu Bölgesinin Yaşayış Biçimi Gelenek ve göreneklerine sağdık annanelerini saygın tutup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışları hala devem eden bir yaşayış bicimidir.

  Bölge ekonomisinin temeli tarıma dayanır. Ekili - dikili alanların oranı bakımından Marmara Bölgesi'nden sonra ikinci sırada yer alır. Çalışan nüfusun büyük bir kısmı tarımla uğraşır.

  Tarımın yanısıra bölgede hayvancılıkta yapılmaktadır İç Anadolu Bölgesi'nde yaygın olarak bozkırların görülmesi küçükbaş hayvancılığın gelişmesine neden olmuştur. Küçükbaş hayvan sayısının en fazla olduğu bölgedir. Bölgede Ankara ve Eskişehir çevresinde tiftik keçisi yaygınlaşırken diğer yörelerde daha çok koyun beslenir. Küçükbaş hayvanlardan elde edilen yün ve tiftik, dokumacılığı teşvik etmiştir.

  Besicilik, şeker fabrikalarının yakınında yaygındır. Çünkü fabrikadan ucuza sağlanan pancar küspesi besicilik için önemlidir.

  Küçükbaş Hayvancılık, bölgenin güney ve batısında yaygındır. Kurak iklimin cılız ve selüloz oranı düşük stepleri küçükbaş hayvancılığa elverişli olduğu halde büyükbaş hayvancılık için pek ekonomik değildir. 2. Eleman
  Devamlı Üye

  İç anadolu bölgesinde yaşayış biçimi hala gelenek ve göreneklere göre yapılmaktadır. İç anadolu bölgesinde hala anneannelerin gelenekleri yaşatılmaktadır. İç anadolu bölgesinin ekonomisi tarıma dayalıdır. Tarımda marmara bölgesinden sonra ikinci sırada yer alan iç anadolu bölgesinde hayvancılıkta yapılmaktadır.
+ Yorum Gönder