+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve İç Anadolu Bölgesi Forumunda Aksarayın İl Oluşunun Tarihçesi, Aksarayın İl Oluşu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Aksarayın İl Oluşunun Tarihçesi, Aksarayın İl Oluşu
  Aksarayın İl Oluşu


  1933 yılında çıkartılan bir kanunla kaza olarak Niğde’ye bağlanan Aksaray, bunu bir türlü kabullenememiştir. Çünkü nüfus bakımından, toprak bakımından, gelişmişlik bakımından bağlandığı Niğde Vilayeti’nden daha ön sıralardadır. Üstelik coğrafi konumu daha elverişlidir.

  Niğde milletvekili olarak seçilip T.B.M.M’de görevalan her Aksaraylı, verdikleri kanun teklifleri ile vilayet olma arzularını bütün yurt sathına duyurmuşlardır.

  Bu konuda ilk büyük çalışma Niğde Milletvekili iken Oğuz Demir Tüzün tarafından yapılmıştır. Oğuz Demir Tüzün, 01.04.1964 yılında verdiği bir kanun teklifi ile Aksaray’ın tekrar vilayet olmasını dile getirmiştir. Meclis içişleri ve Bütçe Plan Komisyonunda görüşülerek kabul edilmiştir. Ancak, Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlulnun muhalefet şerhiyle birlikte Millet Meclisine sunulan teklif, meclis dosyalarında öylece kalırken, 1971 yılında yapılan ikinci teşebbüs de sonuçsuz kalmıştır.
  1987 genel seçımleri sonunda meclise Niğde Milletvekili olarak giren Aksaray milletvekilleri Raşit Daldal ve Mahmut Öztürk’de aynı konuda çalışmalar yapmışlardır. Verdikleri kanun teklifleri ile Aksaray’ın il yapılmasını istemişlerdir. Millet Meclisinde görüşülen ve kabul edilen tasarı 15.06.1989 gün ve 3578 sayı ile kanunlaşmış ve Aksaray 56 yıl sonra tekrar eski günlerine kavuvmuştur. 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Aksaray 1933 yılında alınan karar ile niğde iline ilçe olarak bağlanmıştır. Aksaraylılar daha çok gelişmiş olduğu ve daha büyük olduğu niğde iline ilçe olmayı kabullenemezler. Aksaraydan tbmm ne milletvekili olanların isteği ile aksarayın il olmasına karar verildi.
+ Yorum Gönder