+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve İç Anadolu Bölgesi Forumunda Kayseri kale üzerinde bulunan kitabeler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Kayseri kale üzerinde bulunan kitabeler
  Kayseri kale üzerinde bulunan kitabeler

  İç kale ve surlarında Türk devri öncesine ait herhangi bir kitabeye rastlanmamıştır.[14] İç kalenin kuzey yönünde bulunup "at meydanı" adı verilen yerin ayrıca bir sur ile çevrilmiş bulunduğu kalıntılardan anlaşılmaktadır. Bugün askeri deponun bulunduğu yerde bu surlardan kalan bir duvar parçası üzerinde dört satırdan ibaret kitabenin Türkçesi şöyledir: “Bu mübarek yapı, Keyhüsrevoğlu din ve dünyanın şefi, fetihler sahibi, dünya sultanlarının efendisi, sultanların büyüğü mü'minlerin emrinin buhranı, yüce Sultan Keykubâd' ın devrinde 621 (1224) yılında tamamlanmıştır”.

  Kayseri kale üzerinde bulunan kitabeler.jpg
  Her ne kadar bu metinde "bu kale" veya "kule" ve "küçük hisar" anlamına olarak "bu burç" gibi bir sözle kitabenin neye ait olduğu açıklanmamışsa da kalenin onarılarak veya genişletilerek yapılışına dair olduğu yeterince açıklanmaktadır.[15] Yine Sultan Alaeddin Keykubad devrine ait diğer bir kitabede ise kalenin haricinde olup at meydanı denen yere bakan burcun üzerindedir. İki satır halinde kain Selçuklu hattıyla yazılan kitabede ne tarih ne de fazla bilgi vardır. Alaeddin Keykubad'ın çoğu zaman Kayseri' de ikâmet ettiği ve kalede tamir yaptırdığına bakılırsa adı geçen hükümdar tarafından yaptırdığı söylenebilir.[16] İç kalenin doğu ikinci kapısının iç tarafında 0.50x0.50 metre boyutunda Arapça üç satırlık bir kitabe yer almaktadır. M. Çayırdağ tarafından okunan bu kitabede “Dulkadiroğlu Nasıreddin Mehmed' in oğlu büyük Emir Hüsamî Hasan tarafından 814 senesinde yapıldı” yazar. Bu kitabenin tahrip edilen Birkaç kelimesi okunamamıştır. "H. 814/M.1411" yılında Dulkadirlilerin eline Kayseri Kalesi Dulkadiroğlu Nasıreddin Mehmed' in oğlu Hasan Bey tarafından tamir edilmiştir.[17] Karamanoğulları devrine ait olup iç kalenin güneye doğru açılan kısmını üzerinde bulunan mermer levha üzerine yazılmış iki satırlık kitabe, Farsça olup 1466' da kalenin 2. Mehmet' in emriyle Karamanoğlu Piramet' in tamir ettirdiği görülmektedir. İkinci kitabenin bulunduğu mermer levha güney doğu kulesindedir. Kitabe: “Murad Han' ın oğlu Mehmed bu mübarek kaleyi inşa etti. Mimar Yahya” ibaresi bulunmakta olup kitabenin noksan olması muhtemeldir.[18] İç kalenin güney kapısının batısında 0.75x0.60 metre boyutunda Arapça dört satırlık kitabenin sonunda bir kısım yok olmuştur. Kitabede: "Dalâlette bulunan Türkler, Kâbenin tahribi gibi Kayseri Kalesi' ni ve halkını istila ettiler. Davud' un oğlu büyük Emir Şeyh Çelebi çıktı” insanlarının hataların affeden kinini susturan” (Kur'an 3-134) zamanında tamir oldu. Allah mülkünü devamlı eylesin Aziz Şeyh Çelebi' nin oğlu Demir" yazılıdır. Buna göre Davud oğlu Şeyh Çelebi Kayseri' yi işgalci olarak belirttiklerinden geri alarak kaleyi tamir ettirmiştir. Ona bu hizmetinde Şeyh Çelebi' nin oğlu Demir de yardım etmiştir. Kitabenin kaybolan kısmında Karamanoğlu Mehmed yazıyor olmalıdır.[19] 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Kayseri kalesi surlarla çevrilidir. Kayseri kalesindeki kitabede kalenin kelhüsrevoğulları zamanında sultan keykubat devrinde yapıldığı yazmaktadır. Kayseri kalesinde Türk devri öncesine ait hiç bir kalıntıya rastlanmamıştır.
+ Yorum Gönder