+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve İç Anadolu Bölgesi Forumunda Nasreddin hoca nerede yaşamıştır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Nasreddin hoca nerede yaşamıştır
  Nasreddin hoca nerede yaşamıştır

  Nasreddin Hoca, araştırmacıların çoğuna göre, 13. yüz yıl başlarında H. 605 M. 1208 yılında Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine bağlı Hortu (bugünkü adıyla Nasreddin Hoca) köyünde doğdu. Hatta, Akşehirli bazı araştırmacılar da bu görüşü kabul eder durumdadırlar.


  Nasreddin hocamiz.jpg
  Bu konudaki bilgi bugün için kesinleşmiş durumdadır. Hoca, Eskişehirli’dir. Fakat, bu konuda farklı görüşler de vardır. Bu görüşlere de kısaca değinmek gerekir. En çok öne çıkan görüş Nasreddin Hoca’nın Akşehir’de doğduğu şeklindedir. Bu iddiaya göre Hoca, Akşehir gölü civarında Sivricehöyük yakınındaki Ortaköy’de doğmuştur.

  Daha sonraları böyle bir iddiayı Kayserili Araştırmacı-Yazar Halit Erkiletoğlu da ileri sürmüş ve Hoca’nın mezar taşının Kayseri’de bulunduğunu söylemiştir. Aslında bu iddia yeni de değildir. Naci Kum’un Kayseri’deki mezar taşlarının tasnif sırasında bir lahitin üzerinde Nasreddin Hoca ismini okumasıyla gündeme çok önceden de getirilmiş, fakat; bu iddia İ. Hakkı Konyalı tarafından çürütülmüştür.

  Yine Azerbaycan’da da Nasreddin Hoca adına yapılmış bir türbe vardır.Yani Azeriler de bir anlamda böyle bir iddianın sahibidirler.

  Fakat, gerek Hoca’nın tarihi kişiliğiyle ilgili bilgi veren eski kaynaklar(şeriyye sicilleri, Mecmua-ı Maarif, Saltukname vb), arkeolojik buluntular (kızına ait mezarın Sivrihisar’da bulunması vb) gerekse bu konudaki yerli ve yabancı ilim adamlarını çalışmaları (Fuat Köprülü, Pertev Naili Boratav gibi ilim adamlarının araştırmaları) Nasreddin Hoca’nın Sivrihisar’da yani Hortu köyünde doğduğu şeklindeki bilgilere kesinlik kazandırmış durumdadır.

  Buna göre Hoca, bugün Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine bağlı olan ve kendi adıyla anılan Nasreddin Hoca köyünde doğmuş, daha sonra Konya’ya oradan Akşehir’e giderek buraya yerleşmiş, vefatına kadar da burada yaşamıştır.

  Başka bir yaklaşıma göre de Sivrihisar’dan Akşehir’e gitmiş, buradaki dini eğitiminin bir bölümünü Konya’da tamamlamış, Hace-i Cihan ile birlikte Hoca Fakih’ten ders almıştır. 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Nasrettin hoca selçuklular zamanında Eskişehirin sivrihisar ilçesine bağlı hortu köyünde doğdu. Nasrettin hocanın konya da, kayseri de hatta azerbaycan da doğduğu da iddia edilmektedir. Azerbaycan da Nasrettin hocanın türbesi olduğu iddia edilen bir türbe bulunmaktadır.
+ Yorum Gönder


nasrettin hoca nerede yaşamıştır,  nasrettin hoca nerede yaşadı,  nasrettin hoca nerede yaşamış,  nasreddin hoca nerede yaşadı,  nasreddin hoca nerede yaşamıştır,  NASRETTIN HOCA NEREDE YASADI