+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve İç Anadolu Bölgesi Forumunda İhlara vadisinin gizemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  İhlara vadisinin gizemi
  İhlara vadisinin gizemi

  İhlara vadisinin gizemi1.jpg

  14 km. uzunluğundaki vadide, dere yatağına dağılmış zümrüt yeşili ağaçlar ve örtücü kuşların su sesine karışan “konseri” ile tarihin gizemli sesi sizi doyumsuz bir lezzete çağırıyor… Bu çağrıyı duyup, Ihlara‘ ya koşarsanız eğer, merdiven inip çıkarken ya da Melendiz Çayı‘ na paralel patika yolu aşarken, terlemekten kaygılanabilirsiniz. Ancak, bu kaygı sizi durdurmayacak. Çünkü, 60-70 yaşını çoktan devirmiş turistlerin bile gençlere taş çıkartırcasına bu parkuru tamamladığını görünce vadinin havasının ne denli enerji verdiğine tanık olarak yola koyulacaksınız.

  Kapadokya bölgesinde gezi yapan turist gruplarının vazgeçilmez duraklarından biri de “Ihlara Vadisi“dir. Melendiz Çayı‘ nın ortasından geçtiği vahşi doğa, cazibesiyle turistleri kendisine hayran bırakıyor. Sarp kayalıklara oyulmuş kiliseler, mağaralar ve bıçak gibi keskin kayalar görkemli yapısıyla bölgede daha önce gördüklerinizi unutturacak nitelikte. 14 km. uzunluğundaki Ihlara Vadisi‘ nin ortalama 4 kilometresi gezilebiliyor.
  Vadiyi bir uçtan öteki uca Melendiz Çayı boyunca geçebilirsiniz. Uzunluğu yaklaşık 10 kilometre. Derinliği ise 80 metre. Bu kadar uzun bir yolu yürümek istemiyorsanız, köyü geçtikten sonra vadiye tepeden bakan lokantanın bulunduğu yere gidip, merdivenle aşağıya inebilirsiniz. Yüz metre derindeki vadiye merdivenle inip çıkmanın da biraz yorucu olacağını hatırlatalım. Kanyonun her iki yamacında kayalara yaklaşık 100 kilise oyulmuştur. Kiliseler çoğunlukla 11. yüzyılda inşa edilmiştir.
  Aksaray, Hristiyanlığın daha ilk yıllarında önemli bir din merkezi olmuştur. Kayseri’ li Basilus ve Nazianzos‘ lu Gregorius gibi mezhep kurucuları 4. yy. da burada yetişmişlerdir. Mısır ve Suriye sisteminden ayrı bir manastır hayatının kurallarını bunlar tespit etmişlerdir. Böylece Yunan ve Slav sistemi doğmuştur.
  Mısır ve Suriyeli rahiplerin dünya ile olan ilişkilerini kesmelerine rağmen Basilus ve Gregorius‘ un rahipleri dünya ile olan ilişkilerini kesmiyorlardı. Bu yeni anlayışın yeri Belisırma idi.
  Gregorius, teslis inancına yeni bir izah getirerek Hz. İsa’ nın Tanrılığı tartışmasında İznik toplantısı görüşlerine kuvvet kazandıran fikirler ileri sürdü. Böylece Hristiyanlık tarihinde öncü Gregorius‘ un yetiştiği kayalık bölge (Belisırma, Ihlara, Gelveri) Manastır ruhuna uygun, kayalara oyulan kiliseler topluluğu halinde geldi. Arap akınlarına karşı, Hasandağı‘ ndaki müdafaa kaleleri karşı koyunca bu kiliseler faal ibadet merkezi durumlarını devam ettirdiler. Ihlara Vadisi‘ ndeki kayalara oyulmuş bu freskli kiliseler, korunarak yeryüzünde eşine rastlanmayan bir tarih hazinesi olarak zamanımıza kadar gelmiştir.
  Hristiyanlığın ilk yıllarından itibaren kayaların rahatlıkla kazılmasıyla meydana getirilen bu freskli kiliseler ve iskan yerleri 14 km. boyunca Ihlara‘ dan Selime‘ ye kadar devam eden “IHLARA VADİSİ” içerisinde yer alırlar.
  Vadinin Oluşumu
  Vadiye çok yakın Hasan Dağı ve çevresi, Neojen (Genç Tersiyer) ve IV


  İhlara vadisinin gizemi2.jpg

  oluşan yükselmelere karşın havzalar oldukça düşük kalmıştır. Hasan Dağı volkanın püskürmesine neden olan tektonik hareketler sonunda çevre yüzeyini geniş bir volkanik tabaka kaplamıştır. Aynı hareketler sırasında kalkerin basınç ve sıcaklık etkisiyle yarattığı kırık hattan fışkıran doğal sıcak suyu, Yaprakhisar ve Ihlara arasında bulunan Ziga Kaplıcaları‘ nda görebilirsiniz. Çevrenin yapısal karakterini derinden etkileyen volkanik püskürme sonucu oluşan tüf taşları, rüzgar, erozyon ve diğer doğa etkenleri ile aşınmış, Selime ve Yaprakhisar‘ da karşınıza çıkan değişik görünüm ve renklerde Peri Bacaları‘ nı yaratmıştır. Tektonik hareketler, bazı yerlerde yumuşak tüfün, bazı yerlerde gri, yeşil ve kahverengi tonlarının hakim olduğu ve iri tanelerle ufalanan kayaların kapladığı alanları çöküntüye uğratmıştır. Ihlara Vadisi boyunca ilerleyen Melendiz Çayı da bu tür çökmenin sonucu oluşan kanyon vadinin tabanını oyarak daha büyük bir derinlik kazanmıştır
  Yer yer 100 veya 120 metre derinliğe varan vadiyi ikiye bölerek akan Melendiz Çayı (ilk çağlarda bu ırmağa Kapadokya ırmağı anlamına gelen Potamas Kapadokus denilirdi) Aksaray yakınlarında Ulu Irmak adını alarak Tuz Gölü‘ ne ulaşır. Doğa, insan, tarih ve sanat olgusunu bu denli bir araya getirebilen ve bu gerçeği ancak kendisine yaklaştığımız zaman simgeleyen Ihlara Vadisi sakladığı bu sırrı kendisiyle beraber olduğunuzda açıklayacaktır sizlere.
  Ihlara Vadisi içerisinde 105 kilise vardır. Bunlardan ziyarete açık olanlardan bazıları ise; Eğritaş Kilisesi, Ağaçaltı (Daniel)Kilisesi, Sümbüllü Kilise, Yılanlı Kilise, Kokar Kilise, Pürenliseki Kilisesi, Eskibaca Kilisesi, Saint Georges (Kırkdamaltı) Kilisesi, Direkli Kilise ve Ala Kilise’ sidir.
  Eğri Taş Kilisesi (Ihlara)
  Çok büyük bir tapınak ve Ihlara Vadisi‘ nin en eski yapılarından olduğu anlaşılan kilisenin Meryem’ e ithaf edildiği, doğu duvarındaki bir kitabede belirtilmiştir. İki Melek Arasında Oturan İsa, İki Melek ve Altı Piskopos Arasındaki Meryem, Hz. Yusuf’ un Rüyası, Mısır’ a Kaçış, Vaftiz, Kudüs’ e Giriş gibi tasvirlerin yer aldığı fresklerin oldukça yıpranmış olmalarına karşın, boyalarının çok renkli ve canlı oluşu dikkat çekmektedir.
  Ağaç Altı Kilisesi
  Ihlara Vadisi içerisinde, vadiye giriş merdivenlerinin güney kısmında yer almaktadır. Haç planlı, kubbeli haç kolları beşik tonozlu, üç apsisli bir kilisedir. Ana apsis ve güney yan apsis yıkılmıştır. Kiliseye giriş yıkık olan bu ana apsistendir. Beyaz zemin üzerine kırmızı, gri ve sarı renkler kullanılmış, kuzey haç kolu tonozu oldukça zengin bitkisel ve geometrik motiflerle süslenmiştir.
  Kilise, İkonoklastik Dönem öncesine ya da IX.- XI. yüzyıllar arasına tarihlenmektedir. Freskolarda, Vahiy, Ziyaret ve Doğum, Mısır’ a Kaçış, Hz. İsa’ nın Vaftizi ve Hz. Meryem’ in Ölümü işlenmiştir. Kubbede ise, göğe çekiliş sahnesi yer alır.
  Sümbüllü Kilisesi
  Manastır mekanları iki kat halinde kaya kütlesine oyulmuştur. Aziz tasvirleri Kapadokya ve Bizans tipinden çok ayrıdır. Plan V. ve VI. yy. yapılarına uygundur. Bu bölgedeki diğer üç kilise ise, ayrı bir gruptur. Azizler diğerlerine benzer, fakat ortaçağ özelliğine kaymıştır. İncil’ den az metin verilmiştir. Bunlarda da Suriye etkisi açıktır. Göreme ve diğer kiliselerde rastlanmayan özellikler ve ifadeler vardır. Bütün resimlerde İncil sahnelerinin sembolik bir üslupla gösterildiği dikkati çekmektedir.

  İhlara vadisinin gizemi3.jpg


  Yılanlı Kilisesi
  Haç planlı, beşik tonozlu ve apsislidir. Kuzey duvarında bulunan şapelin içinde keşiş mezarları yer alır. Kuzeyindeki ve güneyindeki dar haç kolları, tavanı kabartma bir haçla bezeli merkez mekanı çevreler. Batı duvarındaki yılanların saldırısına uğramış dört çıplak günahkar kadınla ilgili sahneden dolayı kiliseye bu ad verilmiştir. Sekiz yılanın saldırısına uğrayan birinci kadına ait kitabe tahrip olduğundan suçu anlaşılmamaktadır. Yılanlar ikinci kadını çocuğunu emzirmediği için göğsünden, üçüncü kadını yalan söylediği için ağzından, dördüncü kadını itaat etmediği ve söz dinlemediği için kulaklarından ısırmaktadırlar. Yılanlı Kilise IX. yüzyılın sonlarına tarihlenmektedir.

  Kokar Kilisesi
  Tek nefli ve beşik tonozlu olan kiliseye bugün yıkılmış olan apsisinden girilebilmektedir. İhtiyaç nedeniyle kayanın iç kısımlarına doğru oyularak cenaze salonu nefe ilave edilmiştir. Süslemelerin tonuna gri renk hakimdir. Oldukça iyi korunmuş olan tonozda büyükçe bir haç motifi vardır. Haç motifin ortasında yer alan kare çerçeve içerisindeki el motifi üçlü kutsama işaretidir. Çerçevesinde ise oldukça zengin dört alana ayrılmış geometrik bezemeler yer alır.
  Kokar Kilisesi IX. yüzyılın sonlarına tarihlenmektedir. Kilise
  içerisinde Deesis, Müjde, Ziyaret, Bakireliğin İspatı, Doğum, Üç Müneccimin Tapınması, Vaftiz, Üç Yahudi Gencin Fırında Yakılması, Mısır’a Kaçış, Son Yemek, İhanet, İsa Çarmıhta, Kadınlar Boş Mezar Başında, İsa’ nın Göğe Yükselişi, İsa’ nın Gömülmesi, Pentakost ve Aziz Tasvirlerini içeren freskolar bulunmaktadır.

  Pürenliseki Kilisesi

  Kayaya oyulmuş dört bölümden oluşmaktadır. Narteks zemininde mezarlar mevcuttur. Freskolar X. yüzyıl başı ile XII. yüzyıl arasına tarihlenmektedir. “Peygamberlerin Kehaneti”, “Meryem ve Piskoposlar”, “Müjde”, “Ziyaret”, “Çobanların Tapınması” gibi, İsa’ nın çocukluğu ve İncil’ den çeşitli sahneleri konu alan tasvirleri önemlidir.

  Saint Georges (Kırkdamaltı) Kilisesi

  Bölgedeki en yüksek kilise olup, 1283-1295 yılları arasında yapıldığı sanılmaktadır. Kilisenin kitabesi, kilisenin tüm çevresini dolanmaktadır. Kilisedeki fresklerde incilin hikaye ettiği tüm konular ile Selçuklu Sultanı II. Mesud’ un resmi tasvir edilmiştir.

  Direkli Kilisesi (Belisırma)
  Kilisenin içindeki kapıdan keşişlerin türbelerine ve kilisedeki görevlilerin ikametgahlarına gidilmektedir. Kilise üstündeki sütunlarda ikişer sıra halinde resimler vardır. Azizlerin ve Havarilerin iki taraflarında kitabeler görülür. Bir manastır kilisesi olup XI. ve XIII. yüzyıllara tarihlenmektedir.
  İhlara vadisinin gizemi4.jpg
  Ala Kilisesi (Belisırma)
  Köyün kuzeyinde ve vadinin doğu yamacında kayaya oyulmuş bir kilisedir. Hıristiyanlığın serbest bir hale gelmesinden sonra yapılmıştır. Cephesinin üst kısmında Havarilerin ve azizlerin resimleri yer almaktadır. Doğum, Anastasis, Kudüs’ e Giriş, Mısır, Meryem’ in Takdis Edilmesi gibi tasvirler yer almaktadır 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Ihlara vadisi Aksaray ilinin sınırları içerisinde bulunmaktadır. Ihlara vadisi etraftaki volkanik dağlarının lav püskürtmeleri ve bu lavları akarsuların aşındırması ile oluşmuştur. Turizme açılan ıhlara vadisinde 6 kilise bulunmaktadır.
+ Yorum Gönder


ıhlara vadisi