+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve İç Anadolu Bölgesi Forumunda Karanlık kilise ve resimleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Karanlık kilise ve resimleri
  Karanlık kilise ve resimleri

  Göreme Açık Hava Müzesinin sütunlu kiliseleri arasında en ünlüsü Karanlık Kilise, manastır kompleksi, küçük bir avlu etrafında yer alan binalardan meydana gelir. Avlunu güneyindeki kayalara oyulmuş yapılar iki kat olarak düzenlenmişlerdir. Bilim adamlarının çoğu sütunlu kilseler arasında önce Karanlık Kilise nin inşa edildiğini kabul ederler. Bu kiliseden sonra Elmalı ve Çarıklı nın da aynı kişiler tarafından yapıldığı kabul edilir. Yüzyıllar boyu çok az ışık alması nedeni ile resimleri çok iyi korunan Karanlık Kilise, dört sütunlu, altı kubbeli ve kapalı Yunan haçı planındadır. Kilisenin girişinde dikdörtgen planlı, beşik tonozlu bir narteks ve bir mezar odası bulunur. Nartekste, İsa nın göğe çıkması ve Haverilerin dua etmeleri sahnelerini görürüz. Burada çift gökkuşağı üzerinde oturan İsa, dört melek figürü tarafından taşınan büyük bir hale içinde gösterilmiştir.

  Karanlik_Kilise.jpgKaranlik_Kilise2.jpgKaranlik_Kilise3.jpg

  Nevşehir Göreme’de bulunan bu kilisenin tarihi kesinlik kazanamamıştır. Bununla beraber XI. yüzyıl sonu XII.yüzyıl başında yapıldığı sanılmaktadır.

  Kilise haç planlı olup, naos merkezi kubbeli, haçın kolları çapraz tonoz örtülüdür. Kuzeyden kavisli bir merdivenle inilen kilisenin ibadet mekânı dört sütunla üç nefe ayrılmıştır. Üç apsisi bulunan kilisenin Karanlık Kilise olarak isimlendirilmesinin nedeni de yalnızca narteksteki küçük bir pencere ile aydınlatılmış oluşudur.

  Kilisenin içerisi fresklerle boş yer kalmamacasına bezenmiştir. Bu freskler oldukça canlı renklerle yapılmış olup İncil’den ve Tevrat’tan alınma sahneler narteksten itibaren kiliseyi kaplamıştır. Bunların dışında değişik bezemelere de yer verilmiştir. Kilise içerisindeki başlıca dini sahneler; Deisis, Müjde, Beytüllahim’e yolculuk, Doğum, Üç müneccimin duası, Vaftiz, Lazarus’un diriltilmesi, Başkalaşım, Kudüs’e giriş, Son akşam yemeği, İhanet, İsa çarmıhta, İsa’nın cehenneme inişi, Kadınlar boş mezar başında, Havarilerin takdisi ve görevlendirilmesi, İsa’nın göğe çıkışı, İbrahim Peygamber’in misafirperverliği, Üç Yahudi gencin yakılması ve aziz tasvirleridir. Ayrıca apsis önündeki kubbenin içerisinde de İsa’nın freski bulunmaktadır. Bu fresklerde kişilerin yüzleri, hareketleri ve yer yer de doğadan alınmış sahneler resmedilmiştir.

  Kilise içerisindeki sütun başlıklarında ve frizlerdeki bezemeler günümüzde yapılan halı örneklerinde sık sık kullanılan motiflerdir. 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Karanlık kilisesi göremede bulunmaktadır. Göremedeki karanlık kilise manastır kompleksi ile yapılmış bir kilisedir. Kilisenin bahçesinde oyulmuş olan yapılar iki katlı olarak yapılmıştır. Kilisedeki resimlerde Hz. İsanın göğe çıkışı ve havarilerin dua ettiği görülmektedir.
+ Yorum Gönder