+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İlahi sözleri Forumunda Sevdim Seni|İlahi Sözleri-Dini Şiirler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. MAJİX
  Devamlı Üye

  Sevdim Seni|İlahi Sözleri-Dini Şiirler
  Sevdim Seni ilahisi


  Sevdim seni hep canlara cânân diye sevdim,
  Bir ben değil, âlem sana kurbân diye sevdim.
  Ecrâm-u felek, levh-u kalem mest-i nigâhın,
  Dîddârına âşık Ulu Yezdân diye sevdim

  Mahşerde nebîler bile senden meded ister,
  Gül yüzlü melekler sana hayrân diyesevdim
  Aşkın ile buhurdan gibi tütmede bu kalbim,
  Sensiz bana Cennet bile hicrân diye sevdim.

  Tâ Arş'a çıkar her gece âşıkların âhı,
  Asilere lûtfun yüce fermân diye sevdim
  Dağ kalbime bir lâhzacık ey nur-i dilâra,
  Sevdânı gönül derdine dermân diye sevdim.

  Bülbül de senin bağrı yanık âşık-ı zârın,
  Feryâd bütün âteş-i sûzân diye sevdim
  Hûriler ezelden beri şeydâ-yi cemâlin,
  Yanmıştı sana "Yusuf-ı Ken'ân" diyesevdim..

  Evlâd'ü ıyalden geçerek Ravzâna geldim
  Evsafını medh etmede Kur'an diye sevdim.
  "Kıtmîr"inim ey şâh-ı Rüsûl kovma kapıdan,
  Alemlere rahmet dedi Rahmân diye sevdim..
  Şeydâ kuluna eyle nazar merhametinle,
  Bir lâhza nazar en büyük ihsân diye sevdim
 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Sen seni


  Bilmek istersen seni,
  Can içre ara canı!
  Geç canından bul onu,
  Sen seni bil, sen seni!

  Harcadı hayatını,
  Bildi Hak sıfatını,
  Anda gördü zatını,
  Sen seni bil, sen seni!

  Kim ki hayretle doldu,
  Gönlü nur ile oldu,
  Tevhîd-i zatı buldu,
  Sen seni bil, sen seni!

  Bayram özünü bildi,
  Bileni orda buldu,
  Bulan ol kendi oldu,
  Sen seni bil, sen seni!

+ Yorum Gönder


sevdim seni ilahi sözleri,  sevdim seni ilahisi sözleri