+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve İlk Kim Neyi Buldu Forumunda Sülfirik Asiti Kim Bulmuştur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Forumacil
  Devamlı Üye

  Sülfirik Asiti Kim Bulmuştur
  Sülfirik Asiti Kim Bulmuştur


  Bütün asitler arasında en güçlülerinden biri olan sülfürik asit, ilk kez 16. yüzyılda Avrupalı kimyacılar tarafından bulundu. Ne var ki, geniş ölçekte üretime olanak veren ilk yöntem, ancak 1746′da, İngiliz bilgin John Roebuck tarafından geliştirildi. Kurşun oda yöntemi diye adlandırılan bu yöntemde, sülfürün tuzla yakılmasıyla elde edilen sülfür dioksit gazı, hava ile birlikte, kurşun bir odaya gönderilir. Bu odanın içine, bir yandan da su püskürtülür. Burada sülfür dioksit gazı sülfür triokside dönüşür ve suyla karışarak sülfürik asidi meydana getirir. 1831 yılında İngiliz şarap imalatçısı Peregrine Phillips, platin ya da vanadyumu katalizör olarak kullanarak sülfür dioksidi, sülfür triokside dönüştürmeyi ve böylece daha bol miktarda sülfürik asidi, daha kısa zamanda elde etmeyi başardı. 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Sanayide değme yöntemi ya da kurşun odalar yöntemi ile üretilen sülfürik asit önemli bir kimyasal maddedir.Sülfürik asit ,kükürt dioksit oksijenle yükseltgenerek kükürt triokside dönüştürülür sonrada kükürt trioksit suyla tepkimeye sokularak elde edilir.
+ Yorum Gönder