+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve İlk Kim Neyi Buldu Forumunda Hiyeroglif Yazısını Kim Bulmuştur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hiyeroglif Yazısını Kim Bulmuştur
  hiyeroglif yazısını kim bulmuştur kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Hiyeroglif Yazısını Kim Bulmuştur Hakkında Bilgi

  Eski Mısırlıların kelimeleri yazmak için kullandıkları işaret, resim yazı. Eski Mısırlılar, Hititler, Maya ve Aztekler Hiyeroglif yazısı kullanılırdı. M.Ö. 4000 yıllarından M.S. 4. yüzyıla kadar Mısır’da aritmetik, astronomi, geometri ve kısmen de teoloji (ilahiyat) sahasında bu yazı kullanıldı. Hiyeroglif yazısı çeşitli yaratık, eşya ve eşyalarla ilgili düşünceleri temsil eden ilkel resim ve işaretlerden meydana gelir. Resimlere uygun manalar verilmeye çalışılmasına rağmen, karmaşık bir yazıdır.

  Hiyeroglif Yazısını Kim Bulmuştur.jpg

  Metinlerde, aynı cümle ve kelimede sembolik, figüratif (estetik) ve fonetik (ses, telaffuz) sistemler mevcuttur. İdeografik (fikir ve kelimeleri sembolize eden), silabik (heceyi sembolize eden) ve sessizlerden meydana gelmesi, okunması zor olduğundan Hiyeroglif yazısını yüzyıllarca çözmek mümkün olmamıştır. İlk önceleri levhalar üzerine kazılan bu yazı sonraları kazılmayıp, yazılmaya başlanınca resimlik vasfı kaybolup, Hieratik yazı haline dönüştü. Hieratik yazının kısaltılıp kullanılışlı bir el yazısına çevrilmesiyle Demotik yazı meydana geldi. Hiyeroglif yazının Hieratik şekli Yunan ve Romalı din adamlarınca, Demotik şekli de günlük hayatta kullanıldı. Karmaşık bir sisteme dayanan, sırlılık mahiyetteki Hiyeroglif yazısı 19. yüzyıla kadar okunup, anlaşılamadı. Yedi yüzden fazla işaretten meydana gelen Hiyeroglif, ilk defa 1822 yılında Fransız dilcisi Champollion tarafından okunabildi.

 3. Ziyaretçi
  Sadece aciklama var kim bulmuş misirmi baska devlet mi
 4. Fatma
  Administrator
  Sadece aciklama var kim bulmuş misirmi baska devlet mi
  İlk Olarak; Eski Mısırlılar, Hititler, Maya ve Aztekler Hiyeroglif yazısı kullanılırdı

+ Yorum Gönder


hiyeroglif yazısını kim buldu,  hiyeroglif yazisini kim bulmuştur,  hiyeroglifi kim buldu ,  hiyeroglif yazıyı kim buldu,  hiyeroglif kim buldu,  hiyeroglif kim bulmuştur