+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve İlk Kim Neyi Buldu Forumunda Ümit Burnunu Kim Bulmuştur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ümit Burnunu Kim Bulmuştur
  Ümit burnunu kim bulmuştur kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Ümit Burnunu Kim Tarafından Bulunmuştur

  Ümit Burnu.jpg

  Afrika’nın güneybatı ucundaki ticârî ve denizcilik târihi bakımından önem taşıyan burun.
  Ticâretlerini,
  sömürgelerini genişletmek, Hindistan’a gidebilecek kısa yollar bulmak istiyen Portekizlilerden denizci
  Barthdomen Dias 1487 yılında gemisiyle fırtınaya tutulunca kendisini Hint Okyanusunda buldu.
  Dönüşünde Afrika’nın en güney ucuna doğru hareketle oradan geçti. Geçiş esnâsında havanın çok
  kötü oluşu, Hint ve Atlas Okyanusunun dev dalgaları denizcileri şaşkına çevirdi. Buraya fırtına burnu
  anlamına gelen
  “Coba Tormentoso” adını verdi. Fakat sonradan Portekiz Kralı İkinci John, buranın
  adını
  “Ümit Burnuna” çevirdi.
  Fırtına ve dalgalarıyla meşhur olan Ümit Burnunda, Hint Okyanusundan gelen sıcak su akıntısı ile
  Güney Kutbundan gelen soğuk su akıntısı birleşir.
  Ümit Burnunun yaklaşık 2 km doğusunda yer alan
  Cape Burnunda bir deniz feneri vardır.

+ Yorum Gönder


ümit burnunu kim buldu