+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İman ve İslam Forumunda Sihir nedir Sihir Hakkında Tüm Bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Sihir nedir Sihir Hakkında Tüm Bilgiler

  Sihir konusunda bilgiler  "Süleyman'ın hükümranlığı hakkında onlar, şeytanların uydurup söylediklerine tâbi oldular. Halbuki Süleyman büyü yapıp kâfir olmadı. Lâkin şeytanlar kâfir oldular. Çünkü insanlara sihri ve Babil'de Hârut ile Mârut isimli iki meleğe indirileni öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek, herkese: Biz ancak imtihan için gönderildik, sakın yanlış inanıp da kâfir olmayasınız, demeden hiç kimseye öğretmezlerdi. Onlar, o iki melekden, karı ile koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa büyücüler, Allah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Onlar, kendilerine fayda vereni değil de zarar vereni öğrenirler. Sihri satın alanların ahiretten nasibi olmadığını çok iyi bilmektedirler. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür! Keşke bunu anlasalardı!" (Bakara Suresi /102)

  Sihir, insanlara yönelik olarak tabiat üstü gizli güçlerin yardımı ve aracılığıyla belli bir maksadı gerçekleştirmek ve belli bir gayeye ulaşmak için uygulanan ve etkili olduğu kabul edilen eylem; bir şeyin veya olayın gerçek huviyetinden uzak olarak başka bir halinin gösterilmesidir. Sihir, İslam'ın kesin olarak yasaklayıp redettiği bir inanç ve işlem olup tabiat kuvvetleriyle insanlara bir takım etkilerin yapıldığı söylenen ilkel bir anlayış ve olgudur.


  Cenab-ı Hak buyuruyor:

  "Siz atın" dedi. Onlar atınca, insanların gözlerini büyülediler, onları korkuttular ve büyük bir sihir gösterdiler."
  (Araf suresi /116)
  "Bir de baktı ki, büyüleri sayesinde ipleri ve sopaları, kendisine gerçekten koşuyor gibi görünüyor."
  (Taha Suresi /66)

  Esrarengiz, gizli sebep ile incelik, dış görünüşü itibariyle çekicilik ve bir de kötü maksat sihrin niteliğini belirler. Sihir, herşeyden önce kendi özünde bir harika değildir. Sebebi herkes için bilinmediğinden, olay bir harika gibi tahayyül olunmaktadır. Bunun içindir ki, sebebi herkes için bilinmeyen herhangi bir gerçek dahi, halkı aldatmak için kullanıldığı zaman bir anlamda sihir olur. Bu sebebin nazarî olarak açıklanabilir bir halde bulunması şart da değildir. Az çok taklit ile meydana getirilebilmesi de kafidir.


  İmansızlık, ahlâksızlık ve aldatmak sihrin köküdür. Sihirbazlar ilimlerden, edebiyattan, felsefeden, teknolojiden, hatta tabiattaki garip ve acîp yaratılışlardan sû-i istimaller ve istismarlar yaparak yararlanmasını bilirler. Bu suretle gerçekleri gizlemek için yazılmış nice felsefeler, nice romanlar, nice tarih kılıklı hezeyanlar vardır. Vaktiyle hikmet ehli kimselerin "Sakın domuzların boynuna inci gerdanlıklar takmayın!" şeklindeki nasihatları, ilmî gerçekleri ve yüksek hakikatleri, bu gibilerin istismarından korumak içindi.
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Sihir, İslamda kesin olarak yasaklanmış olan ve insanlara karşı belirli bir eylemi gerçekleştirmek için tabiat üstü güçler yardımıyla yapılan ve etkili olduğu kabul edilen bir eylemdir. Sihir özellikle Allah inancının ve sağlamlığının zayıfladığı dönemde çok rastlanılan bir olgudur.
 3. Beriwan
  Devamlı Üye
  sihir allah tarafından yasaklanmış insanın iradesi dışında gerçekleşen eylemlerdir. islam dininde kesinlikle sihire başvurmayınız diye geçiyor. allah istediğinin canını isediğinin malını alır ama sihir konusunda insanoğlu allahı bir kenara bırakıp aslı astarı olmayan sihir işine giriyorlar
 4. Eleman
  Devamlı Üye
  Sihir insana iradesi dışında bir şeyler yaptırmak için uygulanan bir takım ritüellerdir. yapılması ve yaptırılması dinimizce kesin olarak yasaktır. Yapanın ve yaptıranın kesinlikle cennet yüzü görmeyeceği ayetlerde belirtilmiştir. Çünkü sihir yaptıran kişi Allaha şirk koşmuş Allahın emir ve buyruklarına karşı koymuş sayılır.

+ Yorum Gönder


sihir hakkında bilgi,  sihir ile ilgili bilgiler,  sihir ve büyü hakkında bilgi,  sihir hakkinda bilgi,  sihirli ile ilgili bilgiler,  sihir ile ilgili bilgi