+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İman ve İslam Forumunda Şeytan Cennetten Niçin kovuldu? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Şeytan Cennetten Niçin kovuldu?
  Şeytan Cennetten Niçin kovuldu Hakkında Bilgi


  Yüce Allah, İblis'i isyanından dolayı kovuvermemiş, sorguya çekmiştir. Sorgusunda özür beyan etme yerine kibir ve gururla gösterdiği inat ve küfürden dolayı da bulunduğu makamdan indirmiş, yerinden çıkarmış "in oradan çık, artık alçaksın, küçüksün" diye yerinden atıp düşürerek, aşağılamış ve alçatmış, birinci "çık" emrinin mutlak oluşuna göre o anda bu çıkarmanın henüz ebedî bir kovma olmadığı anlaşılmaktadır.

  Eğer İblis uslanıp edebini takınsa, düzelmeye yüz tutsaymış affı muhtemel bulunuyormuş. Nitekim, zaman tanıma ricası bir dereceye kadar yerine getirilmiştir. Fakat bunun üzerine şükür ve düzelme yerine bütün bütün şımarıp hak yola ve iman edenlere ve doğru yolda bulunanlara karşı kötülük etmeye ebediyyen, azmettiğini ortaya koyduğu zamandır ki emriyle tamamen kınanmaya, kovulmaya ve ahirette de kendisine uyanlarla beraber ebedî azaba mahkûm edilmiştir.

  İblis'in, yaratıcıyı ve ahireti inkar etmediği halde bu düşme ve bedbahtlığına sebep kibir ve gurur ile hissiyata tabi olması ve bu şekilde arzusuna uygun olmayan hususlarda, ilâhî emre sataşıp saldırma fikrinde bulunması olmuştur. Onda bu hasletin ortaya çıkmasına da, insanın özel bir şeref ile yaratılması ve secde emrini kazanması sebep olmuştur. Buna karşılık İblis'in ecelinin tehir olunmasında da insanın düşmesine yakın sebep, kendi hatalarıdır. Fakat bu hataların karşılıklı olarak birbirleriyle ilgili yönleri vardır.

  Allah'a karşı serbest kalmak isteyen İblis insan ile imtihan olmuş bulunduğu gibi, İblis gibi serbest kalmak sevdasına düşecek olan insanlar da İblis ile imtihan kılınmışlardır. Şu halde yaratılışlarıyla İblis'in düşmesine sebep olmuş insanlar, kendi iradeleriyle onun akıbetine düşmemek için yaratılışlarına bahşedilen bu ezelî nimetin şükür hakkını yerine getirmeli ve İblis'in izine gitmekten son derece sakınmalıdır. Ve bilmelidir ki, İblis'in gösterdiği huylardan hangisi bir kimsede varsa, onda şeytandan bir huy var demektir ve onun düzeltilmesine çalışmalıdır.
  (Elmalı Tefsiri, Araf Suresi)
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Allahu Teala hz. Ademi yarattığım zaman tüm melekler ve herşey ona biat etmiştir ancak şeytan ona biat etmek yerine kibrine yenilip ondan üstün olduğunu söylemiştir bunun üzerine Allahu Teala Şeytanı cennetten kovmuştur.
 3. Eleman
  Devamlı Üye
  Şeytan Hz. Adem yaratıldığında Allah bütün melekleri toplamış ve Hz. Ademe secde etmelerini söylemiştir. Bütün melekler secde etmiş sadece şeytan büyüklenip ben ateşten yaratıldım Hz.Adem ise topraktan demiş ve Hz. Ademe secdeyi red etmiştir. Bunun üzerine Allahtan şeytanı cennetten kovmuştur.
+ Yorum Gönder


şeytan neden cennetten kovuldu,  şeytan cennetten neden kovuldu,  şeytan neden cennetten kovulmuştur,  şeytan niçin cennetten kovulmuştur,  şeytan neden kovuldu,  şeytan cennetten niçin kovulmuştur