+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İman ve İslam Forumunda Allah ile iletişim kurma yolları nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Allah ile iletişim kurma yolları nelerdir
  İnsan ile Allah arasındaki iletişim

  Allah insanı sevgisiyle yaratmış ve ona kendi ruhundan üflemiştir. Yüce Allah Kur'an'da " sonra da şekillendirip kendi ruhundan ona üfleyen Allah'tır." (Secde suresi, 9) buyurmaktadır. İşte insanı diğer bütün varlıklardan ayıran ve şerefli kılan bu "ilahi ruh"tur. Bu durum insanla Allah arasında bir bağın kurulmasını, onunla yakınlığın ve iletişimin oluşmasını sağlamıştır. Yüce Allah Kur'anıkerim'de insana yakın olduğunu belirtmektedir. Kur'anda geçen " Ve biz insana şah damarından daha yakınız." (Kâf suresi, 16) ayeti bunun en açık delilidir.

  Allah da insanlarla olan ilişkisini sevgi ve yakınlık temeline oturtarak, onlara dostlarım diye hitap etmiştir. İnsanların da kendisi ile olan ilişkisinin sevgi ve güvene dayanmasını, onların da Allah'ı dost olarak görmelerini istemiştir. Konu ile ilgili olarak Allah Kur'an'da şöyle buyurmaktadır:
  "Onlar (müminler):Allah bize kafidir; o, ne mükemmel bir koruyucu ve ne güzel dosttur, derler." (Âli İmran suresi, 173)

  İnsanın Allah'la iletişimi iki yönlüdür:

  İnsanla Allah arasındaki iletişim de Allah'tan insana ve insandan Allah'a olmak üzere iki yönlüdür. Allah'tan insana olan iletişim vahiyle gerçekleşir. Allah yarattığı insanı kendi haline bırakmaz. Onu eğitir, esirger, bağışlar ve ona merhamet eder. Onun yaşaması, büyümesi, gelişmesi için her türlü imkânı verir. İnsandan Allah'a olan iletişim ise ibadet, dua, tövbe, vb. ile gerçekleşir. Yani insan Allah'ın bu sevgi ve yakın ilgisi karşısında onu sever, ona ibadet ve dua ederek, güzel eylemlerde bulunarak karşılık vermeye çalışır. Sıkıntılarını ve dertlerini onunla paylaşır. (Anlatım: Osman Ay
 2. Mine
  Devamlı Üye


  Tefekkür Etmenin Ahiretteki Güzel Karşılığı

  Peygamber Efendimiz (sav)’in “Bir saat tefekkür, bin yıl nafile ibadetten hayırlıdır." hadis-i şerifinde önemini vurguladığı tefekkürle ilgili üzerinde durulması gereken önemli bir nokta vardır: Samimi bir şekilde tefekkür etmek, bir mümine hem dünyada hem de ahirette pek çok hayır ve hikmet kazandırır. Çünkü iman eden kişiler etraflarında olan bitenler hakkında sürekli düşünürler; çevrelerindeki varlıkları inceler ve onlardaki yaratılış delillerini görürler. Bu da kişinin üzerindeki gaflet perdesinin aralanmasında ve samimi bir şekilde Allah'a yönelmesinde son derece etkili olur.
  Bu nedenle Allah’a daha yakın olmak isteyen her insanın, tefekkür etmesini engelleyen nedenleri ortadan kaldırarak, samimi ve içten bir şekilde Allah'ın yarattığı her olay ve her varlık üzerinde düşünmesi, düşündüklerinden kendisi için bir öğüt ve ders çıkarması gerekir.
  Tefekkür ederek daima doğruyu gören müminin ahiretteki kazancı Rabbimiz'in sevgisi, rızası, rahmeti ve cenneti olacaktır. Kuşkusuz bu, en güzel kazançtır. Rabbimiz ayetlerde salih müminleri Kendi Katında bekleyen güzel karşılığı şöyle müjdelemiştir:
  "İman edip salih amellerde bulunanlar; onları, içinde ebedi kalıcılar olarak, altından ırmaklar akan cennetin yüksek köşklerine muhakkak yerleştireceğiz. (Salih) Amellerde bulunanların ecri ne güzeldir. Ki onlar, sabredenler ve Rablerine tevekkül edenlerdir." (Ankebut Suresi, 58-59)
 3. Beriwan
  Devamlı Üye
  nerde olursak olalım bize şah damarından daha yakın olan allah ne zaman allahım dersek o söyle kulum der.nerde elimizi açarsak açıyalım allahla iletişim kurabiliriz. yeter ki biz dua edelim.
 4. Eleman
  Devamlı Üye
  Allah ile iletişim kurma yolları ibadet etmekten ve dua etmekten geçer insanın Allaha en yakın olduğu yer secdedir. Allah ile iletişim kurmak isteyen kişi önce buna kalben inanmalı ve daha sonra Allahtan dilemelidir. Allah kendisine açılan elleri boş çevirmez buyrulur.

+ Yorum Gönder


allah ile iletişim kurma yolları,  allahla iletişim kurma yolları,  allah ile iletişim yolları,  insanın allahla iletişim yolları,  insanın allahla iletişim yolları nelerdir,  allahla iletişim yolları