+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İman ve İslam Forumunda Sabah ve Akşam Allahı Zikrermenin Fazileti Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sabah ve Akşam Allahı Zikrermenin Fazileti
  kısaca Sabah ve Akşam Allahı Zikrermenin Fazileti 2. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye


  Sabah ve Akşam Allahı Zikrermenin Fazileti nedir  1454. Ebû Hüreyre radıyAllahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallAllahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  Kim sabah akşam yüz defa sübhânallâhi ve bi-hamdihî: Ben Allah’ı ulûhiyyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve O’na hamdederim derse, onun söylediklerinin bir mislini veya daha fazlasını söyleyen kimse dışında hiçbir şahıs, kıyâmet gününde onun söylediğinden daha faziletli bir zikirle gelemez.
  Müslim, Zikir 26. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 101; Tirmizî, Daavât 61

 3. Eleman
  Devamlı Üye
  Sabah ve akşam zikirde bulunan insan kıyamet günü zarar görmez ve yaptığı zikir sayısında hayıra mazhar olur ve Allaha yaklaşmış olur.Allahı süphanallahi ve bihamdihi şeklinde zikretmek gerekir.
+ Yorum Gönder