+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İman ve İslam Forumunda Melek Inanci Konusunu Okuyorsunuz..
 1. ßaran
  Devamlı Üye

  Melek Inanci
  Melek Inanci hakkında bilgi

  İslam dinine göre Yüce Allah'ın varlığına ve birliğine inanan insan onun Kuranıkerim'de haber verdiği varlıklara da inanmalıdır. Melek*lerin varlığı da kutsal kitabımızda açıkça söz konusu edilir. O halde Müslüman bir kimsenin meleklere de inanması gerekmektedir. Bu hu*sus, imanın şartlarından biridir.
  Melekler gözle görme olanağımız olmayan nuranî varlıklardır. On*ların mahiyetini, nasıl olduklarını en iyi bilen, Yüce Allah'tır. Zira o, bilgisi ve sonsuz kudreti ile, bizim dışımızda küçük büyük, görünen ve görünmeyen pek çok varlık yaratmıştır, iste melekler de bu varlıklar içerisinde gözle görme veya diğer duyu organlarımızla algılama imkanından yoksun olduğumuz varlıklardır.
  Melekler, insanlar gibi seçme hakkı olan varlıklar değildir. Yaptık*larından sorumlu tutulmalarını gerektirecek bir irade, yapma ya da yapmama serbestliğine sahip değildirler. Onlar Allah'ın emrettiği isle*ri yerine getirirler Onun dışında bir şey yapmazlar. Bu nedenle so*rumlulukları da yoktur. Günah islemezler Asla, Allah'ın emirlerinin dışına çıkmazlar.
  Ayrıca Yüce Allah bunu Kuranıkerim'de " Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki, Allah'a ahiret gününe, meleklere. Ki*taplara ve Peygamberlere inanır. " şeklindeki ifadesiyle, bir iyilik olarak nitelemektedir. Yani meleklere inanmak, iyilik olması se*bebiyle ahlakî bir prensip özelliği de taşımaktadır. Kutsal kitabımız Kuranıkerim'den meleklerin insanlara hem müjde hem de yardım edici olduklarını öğreniyoruz. Melekler, insanların ya*rarına ve iyiliğine olan şeyleri isterler, insanlar için Allah'tan rahmet ve bağış dilerler.
  Meleklerin özellikleri.
  Nurdan yaratılmışlardır. Yemezler, içmezler, erkeklik ve dişilikleri yoktur. Gözle görülmezler, hızlı hareket ederler, günah işlemezler, devamlı ibadet ederler, çeşitli şekillere girebilirler
  Cebrail
  (as.)
  Vahy meleği
  Malik
  (as.)
  Cehennem meleği

  Mikail
  (as.)
  Tabiat düzenleyicisi
  Zebani
  (as.)
  Azap meleği

  İsrafil
  (as.)
  Sur meleği
  Kiramen Katibin
  (as.)
  Yazıcı melekler

  Azrail
  (as.)
  Ölüm meleği
  Münker Nekir
  (as.)
  Sorgu melekleri

  Rıdvan
  (as.)
  Cennet meleği
  Hamele-i Arş
  (as.)
  Arş'ın taşıyıcıları
 2. Ziyaretçi

  nasıl allahın birliğine inanıyorsak meleklerin de birliğine inanmalıyız onlar: yemez içmez uyumaz varlıklardır
 3. Sultan
  Devamlı Üye
  Her insan Allah inancına inanır. meleklerin inancına da inanmamız hakkında Allah bizlere hadi-i şerifte açıklamıştır. melekler her yaptığımız şeyi görür ve amellerimizi melekler yazmaktadır.melekler gözle görme olanağımız olmayan bir nurani varlıktır.
 4. Eleman
  Devamlı Üye
  Melekler Allahın nurdan yarattığı varlıklardır Allaha emirlerine itaat etmekle yükümlüdürler günah işleme gibi durumlar melekler için söz konusu değildir çünkü melekler kendi iradeleri ile hareket etmezler. İnsanlara da meleklere iman etmek zorundadır meleklere iman, imanın şartlarından bir tanesidir.

+ Yorum Gönder


melek inancı,  islamda melek inancı,  meleklere inanç,  islamın melek inancı,  melekler ve melek inancı,  islam melek inancı