+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve İnanç ve Kültür Forumunda Osmanlı padişahlarının Aileleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mineli
  Devamlı Üye

  Osmanlı padişahlarının Aileleri
  Osmanlı Padişahlarının Aileleri

  Osmanlı Padişahlarının Aileleri Hakkında Bilgi

  1. Osman gazi 1299-1326 (27 sene)
  7 erkek, bir kız çocuk

  2. Orhan gazi 1326-1359 (33 sene)
  babası, Osman gazi
  5 erkek, 1 kız çocuk

  3. I. Murat 1359-1389 (30 sene)
  Babası ,Orhan gazi
  4 erkek, 2kız

  4. Yıldırım bayezid 1389-1402 (13 sene)
  babası, I. Murad
  7 erkek, 1 kız çocuk

  5. I. Mehmet 1423-1421 (8 sene)
  Babası, Yıldırım Beyazıd
  5 erkek, 2 kız

  6. II. Murad 1421-1451 (30 sene)
  Babası I. Mehmet
  6 erkek, 2 kız

  7. Fatih sultan Mehmet 1451-1481 (30 sene)
  Babası II. Murad
  4 erkek, 1 kız
  (Bosnayı fethi 1463)

  8. II Beyazıd 1481-1512 (31 sene)
  Babası F.S Mehmet
  8 erkek, 5 kız

  9. Yavuz S. Selim 1512-1520 (8 sene)
  Babası II. Beyazıd
  1 erkek, 4 kız

  10. Kanuni S. Süleyman 1520-1566 (46 sene)
  Babası Yavuz S. Selim
  8 erkek, 2 kız

  11. II. Selim 1566-1574 (8 sene)
  Babası Kanuni S. Süleyman
  8 erkek, 2 kız

  12. III. Murad 1574-1595 (21 sene)
  Babası II. Selim
  22 erkek, 4 kız

  13. III. Mehmed 1595-1603 (8 sene)
  Babası III. Murad
  4 erkek

  14. Sultan Ahmed (I. Ahemd) 1603-1617 (14 sene)
  Babası III. Mehmed
  11 erkek, 3 kız

  15. I. Mustafa 1617-1623 (6 sene)
  Babası III. Murad
  Çocuğu yok

  16. Genç Osman(II. Osman) 1617-1622 (5 sene)
  Babası I. Ahmed
  2 erkek, 2 kız.

  17. IV. Murad 1 623-1640 (17 sene)
  Babası I. Ahmed
  4 erkek, 6 kız

  18. I. İbrahim 1640-1648 (8 sene)
  Babası I. Ahmed
  8 erkek, 4 kız

  19. IV. Mehmed 1648-1687
  Babası I. İbrahim
  3 erkek, 4 kız

  20. II. Süleyman 1687-1691 (4 sene)
  Babası I. İbrahim
  çocukları bilinmiyor!

  21. II. Ahmed 1691-1695 (4 sene)
  Babası I. İbrahim
  2 erkek

  22. II. Mustafa 1695-1703 (8 sene)
  Babası IV. Mehmed
  9 erkek, 11 kız

  23. III. Ahmed 1703-1730 (27 sene)
  Babası IV. Mehmed
  14 erkek, 23 kız

  24. I. Mahmud 1730-1754 (24 sene)
  Babası II. Mustafa
  Çocuğu yok

  25. III. Osman 1754-1757 (3 sene)
  Babası II. Mustafa
  Çocuğu yok

  26. III. Mustafa 1757-1774 (17 sene)
  Babası III. Ahmed
  2 erkek, 5 kız

  27. Abdülhamid 1774-1789 (15 sene)
  Babası III. Ahmed
  7 erkek, 8 kız

  28. III. Selim 1789-1808 (18 yıl)
  Babası III. Mustafa
  Çocuğu yok

  29. IV. Mustafa 1807-1808 (1 sene)
  Babası Abdülhamid
  1 kız

  30. II. Mahmud 1808-1839 (31 yıl)
  Babası Abdülhamid
  15 erkek, 12 kız

  31. Abdülmecid 1839-1861 (21 sene)
  Babası II. Mahmud
  18 erkek, 18 kız

  32. Abdülaziz 1861 (14 sene)
  Babası II. Mahmud
  7 erkek, 7 kız
  (Tanzimat fermanı)

  33. V. Murad 1876 (93 gün)
  Tahta çıkınca delirmiş-Çırağanda yaşamış-öllmüş
  Babası Abdülmecid
  1 erkek, 3 kız

  34. II. Abdülhamid 1876-1909 (33 sene)
  Babası Abdülmecid
  9 erkek, 7 kız

  35. V. Mehmed Reşad 1909-1918 (9 sene)
  Babası Abdülmecid
  3 erkek
  (Meşrutiyetin ilanı dönemi)

  36. VI Vhdettin 1918-1922 (4 sene)
  Babası Abdülmecid
  1 erkek, 3 kız
 2. Ezlem
  Üye

  Osmanlı Devletinde 36 padişah 600 yıl hüküm sürmüşlerdir.Bu padişahların bir çok şehzadeleri olmuş ve onlarda ülkeyi yönetmişlerdir.Çok iyi eğitim alırlarmış.Çoğu aynı zamanda şairmiş.Bunlardan en önemlileri Fatih,Yavuz, ve Kanunidir.Özellikle Hürrem Sultan tarihe mal olmuştur.
+ Yorum Gönder


osmanlı padişahları ve aileleri,  osmanlı padişahlarının aileleri,  padişahlar ve aileleri,  osmanlı padişahları aileleri,  osmanli padisahlari ve aileleri