+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve İnanç ve Kültür Forumunda Halk oyunları / Sarı Zeybek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Halk oyunları / Sarı Zeybek








  Halk oyunları / Sarı Zeybek



  Halk oyunları / Sarı Zeybek Hakkında Bilgi


  Isparta yöresi köylerine kadar güneyde yaygın olan bir oyunun çeşidinin adıdır.

  Bitlis'te bile oynandığı biliniyor.

  Sarı Zeybek inip gelir inişten
  Her yanları görünmüyor gümüşten
  Habarım yok dün geceki cümmüşten (cümbüşten)
  Sarı Zeybek inip gelir dereden
  Heryanları görünmüyor bereden
  Hekim napsın iyi olmaz yareden
  Sarı Zeybek şu dağlara yaslanır
  Yağmur yağar silâhları paslanır
  Benim yârim küçücükten uslanır


  Sarı Zeybek şu dağlara yaslanır
  Yağmur yağar silâhları paslanır
  Deli gönül bir gün olur uslanır

  Yazık olsun telli doru şanına
  Bir kere bak mor cepkenin kanına

  Allah dedim yatağına dayandım
  Yurdun için al kanlara boyandım
  Dört yanıma düşman almış uyandım

  Yazık olsun telli doru şanına
  Bir kere bak mor cepkenin kanına

  Sarı Zeybek bu dağlara büyüdü
  Şu dağları kara duman bürüdü
  Üç yüz atlı beş yüz yaya yürüdü

  Yazık olsun telli doru şanına
  Bir kere bak mor cepkenin kanına

  Eski Sarı Zeybek türküsünün ezgisi olduğunda hiç şüphe bulunmayan başka bir Sarı Zeybek Havası bu ad ve ayrı oyunuyla doğu illerimize kadar yer yer yayılmıştır. Ege yörelerinde yerini tamamiyle yeni havaya kaptırmış görünen bu eski ezgi ve oyunun Sivas'tan öteye Çorum Erzurum Bitlis ve hatt' Van köylerine kadar bilâkis tanınıp oynandığı oluyor.

  Bir kadın veya başına yazma örtünerek kadın rolünü üzerine alan bir erkek iskemleye oturup süzülür. Oyuncu efe iki elinde birer kama olduğu halde oyuna kalkar. Saz başlayınca da 9 / 8 tartımındaki aksak ezgili ve kıvrakça oyununa girer. Bazı harekelerle önce ortadaki kadına aşkını il'n eder yerlere çöker (başı kadının ayaklarına eğilecek surette) etrafında dolaşır. Az sonra da gördüğü al'kasızlıktan canı sıkılmış halde tehdide geçer. Elindeki kamalar ikide bir sevgilinin başı etrafında fırıldanmaya başlar. Kadın buna da aldırış etmeyince kamalar artık seyircileri bile ürpertecek bir hırçınlık ve sabırsızlıkla sevgilinin büsbütün yanı başında parıldarlar. İşte bunun üzerinedir ki kadın nihayet amana (imana) gelmiş görünüp gülümser ve yerinden kalkarak yürür erkeğin oyununa ayak uydurur.








 2. Esma
  Devamlı Üye





  Yöresel oyunları ve yöresel kostümleri ile bir gelenek ve görenek haline gelmiş olan halk oyunları bir bilim dalıdır. Ayrıca bir sanat dalı olan Halk oyunları Sarı zeybek oyunuyla bilinmektedir. Sarı Zeybek Tek kişi tarafından ya da birkaç oyuncunun çember şeklinde dizilmesiyle oynanmaktadır.




+ Yorum Gönder


atatürkün sevdiği halk oyunları,  atatürkün en sevdiği halk oyunları,  ataturk sevdiğihalk oyunları,  atatürkün sevdiği halk oyunları hakkında bilgi,  atatürkün sevdiği halk oyunları nelerdir