+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve İnanç ve Kültür Forumunda Dünyada Yaşayan İnsanlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mineli
  Devamlı Üye

  Dünyada Yaşayan İnsanlar
  Dünyada Yaşayan İnsanlar  Dünyada Yaşayan İnsanlar Hakkında Bilgi


  Gezegenimizde yaşayan insanların tümü aynı türden gelmedir. Ancak değişik coğrafya koşulları, iklimler yüzünden insan türü evrim geçirerek, yani birtakım değişikliklere uğrayıp gelişerek, ırklar denen topluluklara ayrılmış-tır.
  Bütün insanların ortak atalardan geldiği sanılıyor. Öyleyken, bugünkü çeşitli insan topluluklarının kendilerine özgü değişik yan-ları, özellikleri vardır. Bununla birlikte ırksal Özelliklerin kesin ve hızlı değişimler sonunda meydana geldiğini düşünmek yanlış olur. Çün-,kü ırklar çoğu kez kaynaşmıştır ve arı ırk diye bir şey yoktur.
  Bu geniş insan ailesinin çeşitli türlerinin özellikleri kalıtım yoluyla ana-babadan çocu-ğa geçer. Ancak insanoğlu ister tek başına, ister topluluklar halinde sürekli yer değiştir-diğinden ve dünyanın her yerine yayılıp bir-biri ile evlendiğinden, çoğu ülkelerde ırkların karışımı olan melezler yaşar.
 2. Esma
  Devamlı Üye

  Bilirsiniz ki hepimiz aynı türden gelmekteyiz.Hepimiz dünyada yaşamaktayız ve dünyanın kurallarına göre hareket etmekteyiz. Dünya ile birlikte bir uyum içerisinde hareket etmekte ve gözlemlemekteyiz.
+ Yorum Gönder


dünyada yaşayan insanlar