+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve İnanç ve Kültür Forumunda İlk Çağda Mezopotamyada Kurulan Uygarlıklar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  İlk Çağda Mezopotamyada Kurulan Uygarlıklar
  İlk Çağda Mezopotamyada Kurulan Uygarlıklar

  İlk Çağda Mezopotamyada Kurulan Uygarlıklar Hakkında Bilgi

  İlk Çağ’da Mezopotamya’da kurulan devletler; Sümerler, Babilliler, Asurlular ve Akadlardır.

  Sümerler

  Mezopotamya’da kurulan ilk uygarlık Sümerlerdir. M.Ö 3500’de Orta Asya’dan gelerek Mezopotamya’da devlet kurmuşlardır.
  Kanallar açmışlar ve bataklıkları kurutarak tarım ve hayvancılık yapmışlardır.

  Tarihte ilk yazıyı Sümerler bulmuşlar ve kullanmışlardır.( Çivi yazısı) M.Ö 3200
  İlk yazılı kanunlar, ilk takvim, ilk matematik bilgileri de yine Sümerlere aittir.
  Sümerler çok tanrılı dine inanırlar ve Ziggurat adı verilen tapınaklarında tanrılarına tapınırlardı ve kurban keserlerdi.
  Not: Yazının bulunmasıyla tarih devirleri başlamıştır.

  Babiller

  Aşağı Mezopotamya’da kurulmuştur.
  Devletin en güçlü zamanı kral Hammurabi zamanıdır. Kral
  Hammurabi Sümer kanunlarını geliştirerek uygulamıştır. (Hammurabi Kanunları diye bilinir)
  Babil, dünyanın yedi harikasından biri olan “Babil’in Asma Bahçeleriyle” ünlüdür.
  Babilliler M.Ö 6.yüzyılda Persler tarafından yıkılmıştır.
  Asurlular

  Yukarı Mezopotamya’da kurulmuştur.
  Ninova şehri başkenttir.
  Asurlular ticaretle uğraşmışlardır.Anadolu,Mısır ve Mezopotamya arasında ticaret yapmışlardır.
  Asurlular ticaret amacıyla Anadolu’ya geldiklerinde yazıyı da beraberinde getirmişlerdir.Böylece Anadolu hem yazıyı öğrenmiş hem de tarih çağlarına girmiştir.
  Asurlular M.Ö 612 yılında Pers egemenliğine girmiştir.
  Akadlar

  M.Ö 2300 lü yıllarda Arabistan’dan gelerek Mezopotamya’da devlet kurdular.

  Akadlar;

  Elam, Asur, Doğu Anadolu ve Akdeniz’i fethederek imparatorluk kurdular.
  M.Ö 2150 yıllarında kuzeyden gelen Gutiler tarafından yıkılmıştır.
 2. Acil

  İlk Çağda Mezopotamyada Kurulan Uygarlıklar isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


mezopotamyada hangi uygarlıklar kurulmuştur,  ilk çağda mezopotamyada kurulan uygarlıklar,  mezopotamyada kurulan ilk uygarlıklar